Zadavatelem microsite je firma CQS z.s. Certifikace ISO 9001, 14001, 27001


Kurz - Aplikace managementu rizik v rámci systémů managementu, PrahaKurz Aplikace managementu rizik v rámci systémů managementu, pořádaný společností CQS, přináší zejména seznámení a výcvik manažerů firem v oblasti principů managementu rizik jako discipliny pro řízení systémů kvality, EMS, BOZP, ISMS a hlavně managementu kontinuity podnikání.

Kurz se koná v budově společnosti CQS, Praha 9, Prosecká 412/74 - v zasedací místnosti
Datum konání: 13. - 14. 11. 2014

Kurz je určený pro pracovníky, jejichž úlohou může být implementování principů managementu rizik v jejich organizacích. Účastníci by měli dokázat spolupracovat na zachování udržitelného rozvoje své organizace pomocí správné aplikace principů managementu rizik


Management rizik je nejen ve velkých organizacích, ale v současnosti i ve středních a malých organizacích zásadním požadavkem řízení. V určitých oblastech je navíc vyžadován legislativou Evropské unie. Naše legislativě na tento trend jistě v brzké době rovněž naváže.

Cílem tohoto dvoudenního kurzu aplikace managementu rizik je zejména získání povědomí o správné praxi managementu rizik v organizacích, které je potřebné pro každodenní praxi firem. Kurz probíhá formou workshopů a případových studií, díky nimž si účastníci osvojí a prakticky vyzkouší dílčí etapy managementu rizik v různých oblastech. Získají tak základní dovednosti manažera rizik.

Dále mohou pokračovat v absolvování některého z navazujících kurzů práce s riziky ve konkrétních prostředích (EMS, BOZP, ISMS, Strojírenská direktiva, Zdravotnické prostředky). Tím získají certifikát Manažera rizik pro určitou oblast. Nástavbový kurz „Management kontinuity“ pak přinese certifikát Krizového manažera rizik a manažera kontinuity.

Obsah kurzu Aplikace managementu rizik
První den je zaměřen na vysvětlení principů managementu rizik dle normy ISO 31000, procvičení metody analýzy rizik a návrhu programu jejich zvládání. Ve druhém dni je kurz zaměřen na výklad a procvičení konkrétních metod, využívaných ve vývoji nových produktů, i při řízení realizačních procesů firmy. Závěr kurzu je zaměřen na krizové podnikání a Management kontinuity podnikání.

Bližší informace ke kurzu vč. přihlášky naleznete v připojeném PDF souboru.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již 25. 5. 2018. Týká se všech firem, institucí i jednotlivců. Seznamte se s ním včas!


Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Služby v oblasti normy ČSN EN ISO 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu - Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity


Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované nebo kombinované audity více systémů managementu jsou jedním ze způsobů, jak zefektivnit zavedení norem ISO ve firmách


Otevřené školení - interní auditor podle revidované normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Otevřené školení - interní auditor podle revidované normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Otevřené školení od společnosti CQS-Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Praha 9 zajistí, aby interní audity podle normy ISO 9001 a ISO 14001 byly v souladu s novým zněním této normy.


Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Ze široké nabídky služeb vybíráme Certifikace ISO 9001. Audity ISO probíhájí také v angličtině, němčině a ruštině.


Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2006 pro systémy managementu bezpečnosti informací od certifikačního orgán CQS.


Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Energetický audit nebo zavedení a certifikace systému energetického managementu dle ISO 50001 mají velké firmy jako zákonnou povinnost už více než rok.


Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz novela normy ISO 9001:2015 je jak již sám název napovídá věnován změnám v nejrozšířenější normě ISO 9001, které vyšly 15.září 2015.
>
>