Zadavatelem microsite je firma Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.


Fyzika plazmatu, materiálové inženýrství- studium interakcí materiálů s vysokoteplotním plazmatem Praha

Fyzika plazmatu v Praze, oddělení materiálového inženýrství se zabývá interakci plazmatu s pevnou a kapalnou fází.Fyzika plazmatu Praha


Vysoká koncentrace vědců, objevování nových poznatků, dlouhodobá historie. Tak by se dal ve zkratce charakterizovat Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky. Vytváříme odkaz budoucím generacím.

Počátek vzniku Ústavu fyziky plazmatu sahá až do 50. let minulého století, kdy v roce 1959 vznikl Ústav vakuové elektroniky Československé akademie věd. Roku 1963 se přejmenoval na současný název Ústav fyziky plazmatu Československé akademie věd. V roce 2007 došlo k jeho transformaci na veřejnou výzkumnou instituci.

A co vůbec děláme? Zaměstnáváme stovku vědeckých pracovníků, včetně několika doktorandů. Ústav fyziky plazmatu se dělí na 5 vědeckých oddělení, které se zaměřují na odlišná vědecká témata:

- Tokamak – vybrané problémy realizace řízené termojaderné fúze, experimentální výzkum, realizace experimentů na mnoha evropských fúzních zařízeních
- Impulsní systémy – studium plazmatu vytvářeného pomocí impulsních vysokonapěťových elektrických výbojů v plynech a kapalinách a jeho aplikace
- Termické plazma – výzkum generace rovnovážného plazmatu v plynech při atmosférickém tlaku
- Materiálové inženýrství – studium fyzikálních a chemických procesů v materiálech po jejich interakci s plazmatem
- Laserové plazma – experimentální a teoretické studium a aplikace plazmatu vytvářeného laserovými svazky o velkém výkonu

Dále je součástí Ústavu fyziky plazmatu AV ČR centrum TOPTEC, tedy Regionální centrum speciální optiky a optoelektronických systémů, sídlící v Turnově. V současnosti je jediným výzkumným a vývojovým pracovištěm se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v České republice. Cílem tohoto centra je výzkum a vývoj v oblasti asférické a free form optiky, přesného měření a využití těchto poznatků v rámci průmyslové praxe.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Impulsní plazmové systémy - studium a výzkum

Impulsní plazmové systémy - studium a výzkum

Ústav fyziky a plazmatu AV ČR v.v.i. v Praze a jeho zkušení vědečtí pracovníci a doktorandi se zabývají specifickým výzkumem a studiem impulsních plazmových systémů.


Impulsní plazmové systémy a jejich možné využití praxi

Impulsní plazmové systémy a jejich možné využití praxi

Odborníci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. z Prahy se zabývají výzkumem impulsních plazmových systémů a jejich možným přínosem pro praktické využití v medicíně a jiných oborech.


Plazmochemické technologie – teoretický a praktický výzkum

Plazmochemické technologie – teoretický a praktický výzkum

Výzkumem a praktickým testováním plazmochemických technologií se zabývá tým vědců a studentů z Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. z Prahy.


Výzkum generace rovnovážného plazmatu v plynech při atmosférickém tlaku Praha

Výzkum generace rovnovážného plazmatu v plynech při atmosférickém tlaku Praha

Vědečtí pracovníci a studenti oddělení termického plazmatu Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR v.v.i. v Praze představují projekt výzkumu generace rovnovážného plazmatu v plynech při atmosférickém tlaku.


Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu – granty, smlouvy, konference a setkání

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu – granty, smlouvy, konference a setkání

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.se účastní mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu formou setkání, konferencí a setkání expertů u nás i v zahraničí.


Vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací Praha - komplexní přístup

Vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací Praha - komplexní přístup

Hlavní náplní Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. je vědecký výzkum fyziky plazmatu a jeho aplikací.


Mezinárodní seminář "Progress on the ITER Project and ITER Diagnostics" - již 13.12.2017

Mezinárodní seminář "Progress on the ITER Project and ITER Diagnostics" - již 13.12.2017

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. v Praze zve všechny zájemce na mezinárodní seminář "Progress on the ITER Project and ITER Diagnostics". - již 13.12.2017


Tokamak - experimentální a teoretický výzkum - fyzika vnitřního a okrajového plazmatu

Tokamak - experimentální a teoretický výzkum - fyzika vnitřního a okrajového plazmatu

Ústav fyziky plazmatu je jedním z 53 vědeckých ústavů v České republice, které spadají pod Akademii věd ČR.
>
>