TEORIE A PRAXE NAŠEHO KRONIKÁŘSTVÍ
Kód akce: 99189
Název: Kroniky II.
TEORIE A PRAXE NAŠEHO KRONIKÁŘSTVÍ
(DVOUDENNÍ SEMINÁŘ PRO POKROČILEJŠÍ KRONIKÁŘE)
Lektor: Odborný garant semináře:
PhDr. Jindřich SCHWIPPEL
Filosofická fakulta UK Praha, Katedra pomocných věd historických a archivního studia.

Datum konání: pondělí–úterý 3.–4. května 2010
Místo konání: Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice-Zámek
Cena: vložné 3.000 Kč včetně 20 % DPH
vložné pro členy SK ČMS 2.700 Kč včetně 20 % DPH
Publikace 110 Kč včetně 10 % DPH

„Historie je svědectvím času, světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života a zvěstovatelkou dávných dob“
Cicero

Během semináře bude možnost vystavit v sále kronikářské exponáty přihlášených posluchačů.

Nabízíme praktickou pomůcku pro obecní úřady i kronikáře, 3. vydání, upravené a rozšířené, publikace Jiřího Bartoně O kronikách obcí 3. vydání oblíbené publikace je plně upraveno podle nového zákona č.132/2006 Sb., o kronikách obcí a je obsahově rozšířeno o nové kapitoly. Čtivě a názorně sděluje, jak podle platného zákona věcně postupovat. Využívá zkušenosti kronikářů a archivářů, upozorňuje i na úskalí kronikářství. Publikace je vhodná do knihovniček nejenom kronikářů, ale také představitelů a pracovníků obcí.

Doporučená literatura (cena včetně 10% DPH):
J. Bartoň: O kronikách obcí (SEKURKON 2009 – 3. doplněné vydání) ............ 110 Kč

PROGRAM SEMINÁŘE
pondělí 3. května 2010
08:30 Registrace účastníků
09:00 Oficiální zahájení
09:10
1/ Historická regionalistika.
PhDr. Jiří BARTOŇ – kronikář, Městská část Praha 11 a publicista
11:00 2/ Legislativa pro kronikáře a zahraniční řešení. Co kronikářům ukládá nový zákon o kronikách, aplikace zákonů (ochrana citlivých dat, přístup k informacím).
PhDr. Jindřich SCHWIPPEL nebo Mgr. Jaromír KOŠŤÁK
12:00 Polední přestávka
13:00
3/ Práce s písemnými dokumenty a práce s pamětníky:
a/ Archivní zákon a kroniky, archiv jako partner kronikáře.
b/ Prameny k „mladým dějinám“, xerox ukázek z „četnických knih“, místních novin, soudních spisů atd.
PhDr. Jindřich SCHWIPPEL nebo Mgr. Jaromír KOŠŤÁK
14:00
4/ Tradice kronik. Od počátků v antice, přes Kosmovu kroniku až po vrcholný středověk u nás, zejména odkazy do skript s odkazy na bibliografii.
Mgr. Andrea HOLASOVÁ
15:00
5/ Tištěné pomůcky: kompendia, edice, slovníky – xeroukázky.
Mgr. Andrea HOLASOVÁ – kronikářka, Městská část Praha 6
16:00
6/ a) Kronikáři a muzea, muzea a kronikáři. b) Těžký život kronikáře (několik pohledů do problematiky postavení kronikáře v obci).
PhDr. František ŠEBEK – ředitel Východočeského muzea Pardubice
17:00
7/ Ideální kronikář a ideální kronika podle starostů, historika, kronikáře atd. Výsledek malé ankety.
PhDr. Jindřich SCHWIPPEL nebo Mgr. Jaromír KOŠŤÁK
17:30 Ukončení prvního dne semináře

úterý 4. května 2010
08:30
8/ Tradice českého kronikářství a písmáctví od renezance a jejich návaznost na teorii a praxi současného kronikářství; ukázky, nacházení souvislostí a příkladů.
PhDr. Jiří BARTOŇ
09:15
9/ Využití digitálního fotoaparátu, počítače a dalších aktuálních pomůcek v kronikářské praxi. Orientace v zápisech obecní kroniky, rejstřík a jeho sestavování.
PhDr. Jiří BARTOŇ
10:00
10/ Formy prezentace tradiční lidové kultury v obecních kronikách. Přednosti i úskalí dokumentace jevů tradiční lidové kultury v kronikách obcí a význam kronik, jakožto pramenů, při historickém studiu uvedených kulturních jevů.
PhDr. Hana VINCENCIOVÁ – odborný pracovník Východočeského muzea v Pardubicích
11:00
11/ Kronika jako zdroj informací: historie, sociologie, gender studies, jazykověda (pomístní jména), klimatologie.
Mgr. Tereza SIGLOVÁ – odborná pracovnice SOkA Pardubice
12:00 Polední přestávka
13:00
12/ Exkurze do Státního okresního archivu Pardubice.
Paleografie – důležitý předpoklad práce kronikáře se staršími prameny.
Mgr. Linda KUČEROVÁ, Mgr. Renáta RŮŽIČKOVÁ – odborné pracovnice SOkA Pardubice
15:30 Předpokládané ukončení semináře

Naše společnost se zaměřuje na výrobu a prodej polypropylenových a laminátových bazénů i mobilních vířivek. Prodáváme také čističky odpadních vod, filtrace, septiky i bazénové příslušenství.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
captcha

Související microsite
Nepřetržitá pohřební služba, pohotovost 24 hodin denně

Pohřební služba Ústí nad Orlicí Libor Soušek A + A KASPO s. r. o.

Nepřetržitá pohřební služba, pohotovost 24 hodin denně

Nabízíme nepřetržitou pomoc v oboru pohřebnictví, zajišťujeme vše od převozu po kremace - A + A KASPO s. r. o. Pohřební služba Ústí nad Orlicí Libor Soušek


Modelárna, výroba forem na tváření plastů, modely ze dřeva, polystyrenu, hliníku

TSS, spol. s r. o. Třebechovická slévárna a strojírna

Modelárna, výroba forem na tváření plastů, modely ze dřeva, polystyrenu, hliníku

Naše moderní modelárna se zabývá výrobou forem tváření plastů za tepla, na laminování a modely ze dřeva, polystyrenu, hliníku a plastických hmot.


Zateplovací systémy montáž sádrokartonu minerální podhledy Náchod

Zdeněk Kozák s.r.o.

Zateplovací systémy montáž sádrokartonu minerální podhledy Náchod

Izolace jsou tepelně a zvukově vysoce odolné, splňují veškeré požadavky na protipožární odolnost i energetickou účinnost budov - Zdeněk Kozák s.r.o. Náchod


Výhodný velkoobchodní prodej školkařských výpěstků a zahradnických potřeb

Diké, s.r.o. Zahradnické centrum

Výhodný velkoobchodní prodej školkařských výpěstků a zahradnických potřeb

Nakupujte za super ceny v našem velkoobchodním sortimentu zahradních potřeb nebo školkařských výpěstků - Zahradnické centrum Diké, s.r.o. Liberec


Obytné zimní zahrady v pohodlí vašeho domova

K plasty s.r.o.

Obytné zimní zahrady v pohodlí vašeho domova

Dodáváme kvalitní a moderní zimní zahrady s dlouhou životností a prvotřídním designem, který nadchne svým provedením každého - K plasty s.r.o. Nové Město nad Metují