SPISOVÁ SLUŽBA, SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ A ARCHIVACE
Kód akce: 99195
Název: SPISOVÁ SLUŽBA, SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ A ARCHIVACE
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ, V PODNIKATELSKÉ A ŽIVNOSTENSKÉ
SFÉŘE PODLE ZÁKONA č. 499/2004 Sb.
(včetně novely 2009 a datových schránek)

Lektor: PhDr. Jindřich SCHWIPPEL
Mgr. Jan SCHWALLER
Ing. Martin MARŠÍK

Datum konání: čtvrtek 15. dubna 2010 – 9:00–14:00 hod.

Místo konání: Sídlo firmy SEKURKON, Rašínovo nábř. 26, Praha 2-Vyšehrad

Cena: Vložné 2.520 Kč včetně 20% DPH

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci se seznámí s příslušnými obecně závaznými právními předpisy: Zákonem č. 499/2004 Sb. ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a s předpisy prováděcími, vyhláškou č. 192/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě, a vyhláškou č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Dále s principy spisové služby, vyřazování (skartace) písemností včetně písemností vzniklých výpočetní technikou a se zásadami manipulace s písemnostmi zaniklých nebo privatizovaných organizací. Ve výkladu bude též věnován prostor problematice „datových schránek“ – zákona č. 300/2009 Sb. a vyhlášek č. 193 a č. 194/2009 Sb.

Řádné vedení spisové a archivní služby u nestátních institucí a podnikatelských subjektů vyžadují i evropské normy ISO.

Účastníci seminářů obdrží studijní materiály.

PŘEDNÁŠÍ:
PhDr. Jindřich SCHWIPPEL – Filosofická fakulta UK Praha, Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Mgr. Jan SCHWALLER – vedoucí oddělení městských podniků, institucí a fyzických osob, odbor Archiv hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy
Ing. Martin MARŠÍK – soukromá spisovna A.L.C.Z. s.r.o.

PUBLIKACE:
1. O. Kuntová, M. Kunt: Správa dokumentů v praxi spisové služby a účetnictví (MONTANEX 2002) ... 199 Kč
2. Autorský kol. arch. správy MV ČR: Typový skartační rejstřík (2005) ... 370 Kč

PROGRAM SEMINÁŘE
Obecně závazné právní předpisy
zákon o archivnictví
předpisy prováděcí a související
Základy spisové služby
spisový řád
Vyřazování (skartace) písemností
skartační řády, skartační znaky
skartační lhůty
hodnocení písemností
výběr dokumentů k trvalému uložení
Digitalizace
ukázka praktického řešení
elektronická skartace
datové schránky

STAPI - Stanislav Pípal s.r.o.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
captcha

Související microsite
Spouštěcí garnýže Praha – pohodlné a bezpečné věšení záclon bez štaflí

Záclony - Ladislav Daněk

Spouštěcí garnýže Praha – pohodlné a bezpečné věšení záclon bez štaflí

Obáváte se úrazu při věšení záclon nebo jen hledáte pohodlnější cestu bez nutnosti šplhání na štafle? Pak Vás určitě nadchne nabídka spouštěcích garnýží od firmy Ladislav Daněk z Prahy.


Legrační potisky na oblečení pro sportovní či zájmové kluby

Reklamní potisk, s.r.o.

Legrační potisky na oblečení pro sportovní či zájmové kluby

Společnost Reklamní potisk s.r.o. z Telče poskytuje tematické legrační potisky na oblečení pro sportovní či zájmové kluby.


Gumokovové díly, dorazy, pouzdra různých tvarů a rozměrů - výroba na zakázku

ZD Myslejovice, družstvo AGROGUM

Gumokovové díly, dorazy, pouzdra různých tvarů a rozměrů - výroba na zakázku

Výrobou na zakázku gumokovových dílů jako jsou dorazy, pouzdra, spojky a další výrobky různých tvarů a rozměrů se zabývá ZD Myslejovice - AGROGUM u Prostějova.


Výroba a povrchové úpravy odlitků ze šedé litiny pro strojírenský, automobilový a stavební průmysl

SLÉVÁRNA ANAH Prostějov, s.r.o.

Výroba a povrchové úpravy odlitků ze šedé litiny pro strojírenský, automobilový a stavební průmysl

Společnost Slévárna ANAH Prostějov se zabývá výrobou a povrchovou úpravou odlitků ze šedé litiny pro strojírenský, automobilový a stavební průmysl, dále pro výrobu armatur a čerpadel.


Výroba, řezání výpalky o síle 1-200 mm

Zekof, s.r.o.

Výroba, řezání výpalky o síle 1-200 mm

Společnost Zekof s.r.o. se zabývá kovoobráběním, soustružením, frézováním a provádí další obráběcí práce včetně výroby výpalků o síle 1-200 mm.