Právní služby, občanské, trestní, rodinné právo OstravaAdvokátní kancelář, Mgr. Pavel Andrle poskytuje právní služby a poradenství se zaměřením na občanské, rodinné a trestní právo.

Hledáte dobrého a zkušeného právníka? Mgr. Pavel Andrle vám s maximální péčí poskytne kompletní právní služby podle vašich potřeb.

Právní služby:
- zastupování klientů před soudy
- vymáhání pohledávek - soudní vymáhání pohledávek od samého převzetí až po vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutora
- sepisování smluv – darovací, kupní, směnné, vypořádací smlouvy, zřízení a zrušení věcného břemene, ověřování podpisů
- rozvody manželství, úpravu poměrů k nezletilým, úpravu výživného
- advokátní úschovy peněz a listin - úschova peněz na základě trojstranné dohody o úschově, finanční prostředky jsou uschovány na zvláštních samostatných účtech vedených u renomovaného bankovního ústavu
- zastupování klientů v trestním a přestupkovém řízení – zastupování před soudy, správními orgány, orgány policie, podávání odvolacích prostředků a rovněž i zastupování poškozených v trestním řízení, uplatňování náhrady škody.

V rámci své činnosti spolupracujeme se soudními znalci, tlumočníky a exekutory.

Klademe velký důraz na osobní přístup ke každému klientovi.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Právník, advokát na rozvod manželství - návrhy k rozvodu manželství a majetkovému vyrovnání

Právník, advokát na rozvod manželství - návrhy k rozvodu manželství a majetkovému vyrovnání

Chystáte-li se rozvést, můžete využít právních služeb advokátní kanceláře Mgr. Pavla Andrleho z Ostravy, který Vám zajistí návrh na rozvod manželství a vyhotovení smluv o majetkového vyrovnání.


Zastupování poškozených v trestním řízení, náhrada škody na zdraví, bolestné

Zastupování poškozených v trestním řízení, náhrada škody na zdraví, bolestné

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě se specializuje na zastupování poškozených v trestním řízení a pomáhá při řešení bolestného a náhrad škod na zdraví.


Advokátní úschova peněz, listin, převod nemovitosti

Advokátní úschova peněz, listin, převod nemovitosti

Advokátní úschovu peněz, listin i převod nemovitosti můžete jednoduše zrealizovat díky Advokátní kanceláři Mgr. Pavla Andrleho v Ostravě, která nabízí profesionální právní služby.


Právník, advokát v oblasti trestního práva - zastupování v trestním i přestupkovém řízení

Právník, advokát v oblasti trestního práva - zastupování v trestním i přestupkovém řízení

Právní služby včetně zastupování v trestním i přestupkovém řízení Vám zajistí Advokátní kancelář Mgr. Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě, která spolupracuje se soudními znalci, exekutory a tlumočníky.


Rozvodový advokát, právník, návrh na rozvod, majetkové vyrovnání

Rozvodový advokát, právník, návrh na rozvod, majetkové vyrovnání

Rozvodový advokát, právník, který zajišťuje návrhy na rozvod či majetkové vyrovnání realizuje Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho specializující se na právní služby v oblasti rodinného práva.


Sepsání kupní, darovací, nájemní smlouvy, dohody o narovnání, ověřování podpisů

Sepsání kupní, darovací, nájemní smlouvy, dohody o narovnání, ověřování podpisů

Advokátní kancelář Mgr.Pavla Andrleho se sídlem v Ostravě Vám s důvěrou nabízí pomoc při sepsání veškerých typů smluv, včetně dohod o narovnání a ověřování podpisů.
>
>