Zadavatelem microsite je firma BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.


Měření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec KrálovéMěření pracovního prostředí, Chrudim, Hradec Králové


Pracovat v průmyslových zařízeních, manuálních dílnách a dalších podobných, může být mnohdy nebezpečné. A vy o tom ani nemusíte vědět. Jsou to právě faktory, které nejdou vidět, ale které nám můžou znepříjemňovat práci, ale také ublížit na zdraví. Neriskujte proto své zdraví, ani zdraví svých zaměstnanců a požádejte o pomoc Bioanalytika CZ při měření pracovního prostředí.

Laboratoř Bioanalytika CZ nabízí možnost měření pracovního prostředí nejen v rámci celého východočeského regionu. Při měření pracovního prostředí zjistíme koncentraci škodlivin nejenom v pracovním, ale i ve vnitřním a mimopracovním ovzduší. Naše laboratoř je akreditovaná pro měření těchto faktorů pracovního prostředí:

- mikroklimatické podmínky (jako je vlhkost, teplota či proudění vzduchu)
- amoniak
- sulfan
- minerální kyseliny
- oxidy dusíku
- a mnoho dalších

Přímo na místě provádíme při měření pracovního prostředí také odběr vzorků, podle kterých zjišťujeme stav prašnosti, aerosolů. Pomocí speciálních tedlarových vaků jsme pak schopni laboratorně vyhodnotit stav plynných směsí v ovzduší.

Bioanalytika CZ je akreditovaná laboratoř, která poskytuje služby v oblasti ochrany životního prostředí. Kromě měření pracovního prostředí nabízíme také rozbory vod, autorizované měření emisí, měření hluku a mnoho dalších činností, díky kterým se pak můžete ve svém prostředí cítit bezpečně.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Rozbor pitných a rekreačních vod, vyšetřování jakosti pitné vody, zkoušky úpravy

Rozbor pitných a rekreačních vod, vyšetřování jakosti pitné vody, zkoušky úpravy

Zajišťujeme rozbory pitných a rekreačních vody, vyšetřujeme jakost pitné vody, technologické zkoušky úpravy pitných vod.


Autorizované měření emisí - BIOANALYTIKA CZ

Autorizované měření emisí - BIOANALYTIKA CZ

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí dle Rozhodnutí MŽP v plném rozsahu parametrů dle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Provádíme měření emisí spalovacích zdrojů znečišťování, zdrojů emitujících ...


Ekotoxikologické rozbory, testování akutní toxicity vodných výluhů

Ekotoxikologické rozbory, testování akutní toxicity vodných výluhů

Zajišťujeme vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, provedeme testování akutní toxicity vodných výluhů - ekotoxikologické rozbory.


Služby v BOZP, PO a hygieny práce

Služby v BOZP, PO a hygieny práce

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Nabízíme své služby v oblasti BOZP, hygieny práce a požární ochrany. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví nabízíme vypracování dokumentace, hodnocení rizik, poradenskou a kontrolní činnost v objektech ...
>
>