Zadavatelem microsite je firma BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.


Měření emisí, Chrudim, Hradec KrálovéMěření emisí, Chrudim, Hradec Králové


V královéhradeckém kraji vám nabízí autorizovaná měření emisí společnost Bioanalytika CZ. Ta je držitelem autorizace k měření emisí, udělené Ministerstvem životního prostředí. Na základě tohoto osvědčení může Bioanalytika CZ provádět autorizované měření emisí všech škodlivin dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší, např.:

- Základní plynné škodliviny (CO, NOx, SO2)
- Tuhé znečišťující látky (TZL)
- Amoniak, sirouhlík, sirovodík
- Stanovení obsahu O2
- Těkavé organické látky (TOC)
- Jednotlivé těkavé organické látky (VOC)
- Kyanovodík
- Silné anorganické kyseliny
- PCB, PCDD, PCDF, PAH
a mnoho dalších

Společnost Bioanalytika CZ má špičkově vybavené laboratoře a nejmodernější přístroje pro měření emisí.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Rozbor pitných a rekreačních vod, vyšetřování jakosti pitné vody, zkoušky úpravy

Rozbor pitných a rekreačních vod, vyšetřování jakosti pitné vody, zkoušky úpravy

Zajišťujeme rozbory pitných a rekreačních vody, vyšetřujeme jakost pitné vody, technologické zkoušky úpravy pitných vod.


Autorizované měření emisí - BIOANALYTIKA CZ

Autorizované měření emisí - BIOANALYTIKA CZ

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí dle Rozhodnutí MŽP v plném rozsahu parametrů dle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Provádíme měření emisí spalovacích zdrojů znečišťování, zdrojů emitujících ...


Ekotoxikologické rozbory, testování akutní toxicity vodných výluhů

Ekotoxikologické rozbory, testování akutní toxicity vodných výluhů

Zajišťujeme vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, provedeme testování akutní toxicity vodných výluhů - ekotoxikologické rozbory.


Služby v BOZP, PO a hygieny práce

Služby v BOZP, PO a hygieny práce

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Nabízíme své služby v oblasti BOZP, hygieny práce a požární ochrany. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví nabízíme vypracování dokumentace, hodnocení rizik, poradenskou a kontrolní činnost v objektech ...
>
>