Zadavatelem microsite je firma IV-Nakladatelství, s.r.o.


Knihy o drogách, bezpečnost silničního provozu, naučná literatura Praha

Knihy a příručky, které IV - Nakladatelství vydává, přispívají k ochraně veřejnosti. Jedná se o preventivní publikace.Knihy o drogách, bezpečnost silničního provozu Praha


Publikace jsou určeny různým cílovým skupinám a snaží se je varovat před nebezpečím číhajícím v dnešní společnosti. Jedná se zejména o:

- knihy o bezpečnosti silničního provozu
- publikace o práci s internetem
- knihy o drogách
- a další příručky o nejrůznějších formách kriminality

Všechny publikace jsou vydávány regionálně a jsou zdarma k dispozici na veřejných místech, jako jsou úřady či ordinace lékařů. Můžete si je také vyžádat přímo u nás. Naše redakce úzce spolupracuje s policejními orgány, díky čemuž máte záruku přesnosti informací a také užitečnosti našich publikací a příruček. Na našich webových stránkách nyní najdete například následující publikace:

- omalovánky přispívající k dopravní výchově dětí
- “Klikni si...” aneb učení dětí a mladistvých zodpovědnosti při práci s internetem
- publikace o tom, jak zajistit, aby váš dům byl bezpečný
- “Stop drogám!”
- jak správně podat první pomoc pro děti i dospělé a mnohé další

Náš svět není bezpečný, proto je nutné už od malička učit děti tomu, co je správné a co nikoliv. I k tomu vám mohou pomoci naše publikace z oblasti naučné literatury, které mají za úkol informovat nejen děti, ale i dospělé o nástrahách dnešního světa. Prevencí ještě nikdy nikdo nic nepokazil. Zkuste to také s knihami a příručkami IV - Nakladatelství. Lepší dříve, nežli později.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY


První pomoc není věda – publikace pro děti a mládež

První pomoc není věda – publikace pro děti a mládež

Publikace z IV-Nakladatelství, s.r.o. s tématem první pomoci a s názvem První pomoc není věda je psána zábavnou formou blízkou dětem, kterým je převážně určena.


První pomoc či dopravní výchova pro děti – naučné publikace

První pomoc či dopravní výchova pro děti – naučné publikace

K dopravní výchově či povědomí o základech první pomoci již u těch nejmenších dětí přispějí publikace a omalovánky, které se svými partnery vydává IV-Nakladatelství s.r.o. se sídlem v Praze.


Odborné nakladatelství pro policejní publikace Praha

Odborné nakladatelství pro policejní publikace Praha

Nabízíme a vydáváme policejní publikace k dopravní výchově dětí.


Naučné knihy pro děti Praha – pomoc při ohrožení mládeže

Naučné knihy pro děti Praha – pomoc při ohrožení mládeže

Vydáváme naučnou knihu pro děti, která jim má pomoci při jejich ohrožení a naučit je nebezpečí rozeznávat. Knížku naleznete v našem pražském nakladatelství.


Preventivní policejní publikace - nakladatelství Praha

Preventivní policejní publikace - nakladatelství Praha

Chtěli byste si pročíst nějakou knížku, časopis, anebo další čtivý materiál s policejní tématikou a obecně s tématem ochrany veřejnosti? Jestliže ano, spolehněte se na IV-Nakladatelství, s.r.o., které se zaměřuje na ochranu veřejnosti ...


Preventivní a osvětové publikace Praha – určené různým cílovým skupinám

Preventivní a osvětové publikace Praha – určené různým cílovým skupinám

Široké veřejnosti i konkrétním cílovým skupinám jsou určeny preventivní a osvětové publikace, které společně se svými partnery vydává IV-Nakladatelství s.r.o. se sídlem v Praze.


Omalovánky první pomoci – hravá forma učení základům první pomoci

Omalovánky první pomoci – hravá forma učení základům první pomoci

Omalovánky první pomoc není věda od IV-Nakladatelství, s.r.o. hravou a zábavnou formou pomocí omalovánek, hádanek a kvízů ukazují dětem záchranu života a zdraví .


Omalovánky pro děti Praha – dopravní výchova formou hry pro nejmenší a předškoláky

Omalovánky pro děti Praha – dopravní výchova formou hry pro nejmenší a předškoláky

Vydáváme omalovánky pro děti, které jim pomohou s dopravní výchovou formou kreslící hry. Naše nakladatelství naleznete na Praze 3.


Vydávání bezpečnostních a preventivních publikací Praha

Vydávání bezpečnostních a preventivních publikací Praha

IV-Nakladatelství, s.r.o. se sídlem v Praze a ve spolupráci se svými partnery vydává odborné a preventivní publikace k ochraně veřejnosti Naše tituly - publikace: - Omalovánky - dopravní výchova dětí - Klikni si... - učí děti a ...


Stop drogám -  publikace pro rodiče, učitele a vychovatele

Stop drogám - publikace pro rodiče, učitele a vychovatele

IV-Nakladatelství, s.r.o. vydává odborné publikace, které jsou určeny především pro rodiče, učitele a vychovatele. Například publikace Stop drogám - obsahuje praktické informace o drogách, jak rozeznat, že dítě má problémy s drogami a ...
>
>
>