Zadavatelem microsite je firma Jiří Drašar, a.s.


SVJ, společenství vlastníků jednotek, zajišťování správy domu a pozemku - komplexní servis

SVJ, společenství vlastníků jednotek, zajišťování správy domu a pozemku zajišťuje firma Jiří Drašar, a.s. v Třebíči na Vysočině. Poskytujeme komplexní servis.Hledáte - SVJ, společenství vlastníků jednotek v Třebíči na Vysočině?
Společnost Jiří Drašar, a.s. se sídlem v Třebíči nabízí služby v oblasti správy majetku, společenství vlastníků jednotek. Poskytuje komplexní servis týkající se zajištění správy nemovitosti.

SVJ, splečenství vlastníků jednotek je právnická osoba neziskového charakteru způsobilá k vykonávání práva a zavazovat se ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu.

SVJ vzniká v domech s nejméně pěti jednotkami, z nichž jsou alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků.

Jestliže jsou splněny podmínky vzniku společenství, vzniká společenství ze zákona doručením listiny s doložkou vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné příslušné osvědčující listiny poslednímu ze tří vlastníků.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


On-line správa nemovitostí, bytů a bytových družstev - digitalizace dokumentů

On-line správa nemovitostí, bytů a bytových družstev - digitalizace dokumentů

Pro zástupce bytů a bytových družstev formou chráněného internetového přístupu zajišťuje společnost Jiří Drašar, a.s. se sídlem v Třebíči on-line správu nemovitostí a digitalizaci dokumentů.


Správa nemovitostí - služby správce nemovitostí, údržba a opravy bytového fondu

Správa nemovitostí - služby správce nemovitostí, údržba a opravy bytového fondu

Správu nemovitostí, služby, údržbu a opravy bytového fondu spolehlivě zajistí firma Jiří Drašar, a.s. v Brně. S námi budete mít přehled a pořádek ve správě domu.


Správa nemovitostí bytů, bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

Správa nemovitostí bytů, bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

Kvalitní služby v oblasti bydlení, správy bytů, bytových družstev a společenství vlastníků jednotek zajišťuje společnost Jiří Drašar, a.s. v Třebíči. Našim klientům nabízíme komplexní servis.
>
>