Zadavatelem microsite je firma Ing. Dalibor ČmielPanel 2013+ - kompletní servis při vyřízení zvýhodněného úvěru na modernizaci bytového domu

Společnost Ing. Dalibor Čmiel poskytuje komplexní servis při vyřízení zvýhodněného úvěru na modernizaci bytového domu Panel 2013 +


Program Panel 2013 + je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Obraťte se na naší společnost Ing. Dalibor Čmiel poskytuje komplexní servis při vyřízení.


- Na základě Plné moci Vás zastoupíme při veškerém administrativním jednání.
- Poradíme jak žádat o nízkoúročený úvěr na modernizace bytového domu Panel 2013 +.
- Zajistíme Vám vypracování Projektové dokumentace společně s Energetickým posudkem dle požadavků programu Panel 2013 +.
- Připravíme pro Vás všechny nezbytné formuláře požadovaných programem Panel 2013 +.
- Zajistíme veškeré čerpání úvěrových prostředků během celé realizace.Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.
Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od října 2013 0, 75 % p. a.
Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
Úhrada uznatelných nákladů až do výše 90 %
Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce ukončí opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru.

Délka úvěru je stanovena ve smlouvě o úvěru, nepřesáhne však 30 let od data podpisu úvěrové smlouvy (včetně období čerpání).

ŽÁDOST A ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
Žádost o poskytnutí úvěru musí být podána podle § 3 odst. (3) písm. b) NV 468/2012 Sb., před zahájením opravy nebo modernizace.

Doložení podkladů k žádosti je rozděleno do dvou částí z důvodu zjednodušení a také zlevnění celého procesu.

ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
U řádně podané žádosti se provede kontrola úplnosti a správnosti všech údajů a náležitostí žádosti a v případě potřeby bude žadatel vyzván k doplnění žádosti, nejdéle ve lhůtě do 30 dnů. Ve chvíli, kdy je žádost kompletní, rozhodne se buď o zamítnutí žádosti, nebo o zpracování návrhu na poskytnutí úvěru.

Na základě vyhodnocení konkrétního úvěrového případu bude posouzeno odpovídající zajištění – k tomu slouží standardní zajišťovací nástroje, jako jsou např. ručitelské prohlášení vlastníků bytových jednotek (členů družstva), zajišťovací směnka, případně blankosměnka včetně směnečného prohlášení, zástavní smlouva k existujícím budovám, pozemkům, vinkulace pojistného plnění z pojistných smluv, smlouva o kauci, případně jiné formy zajištění. Navržené zajišťovací nástroje samozřejmě odpovídají vyhodnocení úvěrových rizik, bonitě, výši a délce splatnosti úvěru.

ČERPÁNÍ ÚVĚRU
Čerpání úvěru musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne podpisu úvěrové smlouvy a ukončeno nejpozději do 3 let ode dne podpisu úvěrové smlouvy.

Výdaje nekryté úvěrem musí být hrazeny z vlastních zdrojů, vždy však ve stejných termínech – tento způsob úhrady zajistí podílové spolufinancování ve stejném čase.

SPLÁCENÍ ÚVĚRU
Splatnost úvěru může být sjednána maximálně na dobu 30 let ode dne podpisu úvěrové smlouvy. Splácení úvěru je zahájeno v měsíci po měsíci, ve kterém bude ukončeno čerpání úvěru.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové automatické

Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové automatické

Společnost Ing. Dalibor Čmiel poskytuje komplexní servis při vyřízení dotací na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové automatické, včetně poradenství.


Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji přenechejte odborníkům

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji přenechejte odborníkům

Kotlíkovou dotaci v celém Moravskoslezském kraji za Vás vyřídí naše firma Ing. Dalibor Čmiel. Postaráme se o vše potřebné, ať už jste z Opavy, Ostravy či Nového Jičína nebo Frýdku.


Pytlované hnědé uhlí ořech pro Moravskoslezský kraj

Pytlované hnědé uhlí ořech pro Moravskoslezský kraj

Naše společnost poskytuje prodej pytlovaného hnědého uhlí, ořech 2 v Jistebníku a okolí.


Kotlíková dotace pro Moravskoslezský kraj - třetí výzva

Kotlíková dotace pro Moravskoslezský kraj - třetí výzva

Společnost Ing. Dalibor Čmiel poskytuje komplexní servis při vyřízení tzv. Kotlíkových dotací v rámci třetí výzvy v Moravskoslezském kraji.
>
>