Zadavatelem microsite je firma Ing. Dalibor ČmielPanel 2013+ - kompletní servis při vyřízení zvýhodněného úvěru na modernizaci bytového domu

Společnost Ing. Dalibor Čmiel poskytuje komplexní servis při vyřízení zvýhodněného úvěru na modernizaci bytového domu Panel 2013 +


Program Panel 2013 + je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům. Obraťte se na naší společnost Ing. Dalibor Čmiel poskytuje komplexní servis při vyřízení.


- Na základě Plné moci Vás zastoupíme při veškerém administrativním jednání.
- Poradíme jak žádat o nízkoúročený úvěr na modernizace bytového domu Panel 2013 +.
- Zajistíme Vám vypracování Projektové dokumentace společně s Energetickým posudkem dle požadavků programu Panel 2013 +.
- Připravíme pro Vás všechny nezbytné formuláře požadovaných programem Panel 2013 +.
- Zajistíme veškeré čerpání úvěrových prostředků během celé realizace.Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.
Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od října 2013 0, 75 % p. a.
Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
Úhrada uznatelných nákladů až do výše 90 %
Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce ukončí opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru.

Délka úvěru je stanovena ve smlouvě o úvěru, nepřesáhne však 30 let od data podpisu úvěrové smlouvy (včetně období čerpání).

ŽÁDOST A ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
Žádost o poskytnutí úvěru musí být podána podle § 3 odst. (3) písm. b) NV 468/2012 Sb., před zahájením opravy nebo modernizace.

Doložení podkladů k žádosti je rozděleno do dvou částí z důvodu zjednodušení a také zlevnění celého procesu.

ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU
U řádně podané žádosti se provede kontrola úplnosti a správnosti všech údajů a náležitostí žádosti a v případě potřeby bude žadatel vyzván k doplnění žádosti, nejdéle ve lhůtě do 30 dnů. Ve chvíli, kdy je žádost kompletní, rozhodne se buď o zamítnutí žádosti, nebo o zpracování návrhu na poskytnutí úvěru.

Na základě vyhodnocení konkrétního úvěrového případu bude posouzeno odpovídající zajištění – k tomu slouží standardní zajišťovací nástroje, jako jsou např. ručitelské prohlášení vlastníků bytových jednotek (členů družstva), zajišťovací směnka, případně blankosměnka včetně směnečného prohlášení, zástavní smlouva k existujícím budovám, pozemkům, vinkulace pojistného plnění z pojistných smluv, smlouva o kauci, případně jiné formy zajištění. Navržené zajišťovací nástroje samozřejmě odpovídají vyhodnocení úvěrových rizik, bonitě, výši a délce splatnosti úvěru.

ČERPÁNÍ ÚVĚRU
Čerpání úvěru musí být zahájeno do 6 měsíců ode dne podpisu úvěrové smlouvy a ukončeno nejpozději do 3 let ode dne podpisu úvěrové smlouvy.

Výdaje nekryté úvěrem musí být hrazeny z vlastních zdrojů, vždy však ve stejných termínech – tento způsob úhrady zajistí podílové spolufinancování ve stejném čase.

SPLÁCENÍ ÚVĚRU
Splatnost úvěru může být sjednána maximálně na dobu 30 let ode dne podpisu úvěrové smlouvy. Splácení úvěru je zahájeno v měsíci po měsíci, ve kterém bude ukončeno čerpání úvěru.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Pytlované hnědé uhlí ořech pro Moravskoslezský kraj

Pytlované hnědé uhlí ořech pro Moravskoslezský kraj

Naše společnost poskytuje prodej pytlovaného hnědého uhlí, ořech 2 v Jistebníku a okolí.


Kotlíková dotace pro Moravskoslezský kraj - třetí výzva

Kotlíková dotace pro Moravskoslezský kraj - třetí výzva

Společnost Ing. Dalibor Čmiel poskytuje komplexní servis při vyřízení tzv. Kotlíkových dotací v rámci třetí výzvy v Moravskoslezském kraji.


Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové automatické

Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové automatické

Společnost Ing. Dalibor Čmiel poskytuje komplexní servis při vyřízení dotací na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové automatické, včetně poradenství.


Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji přenechejte odborníkům

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji přenechejte odborníkům

Kotlíkovou dotaci v celém Moravskoslezském kraji za Vás vyřídí naše firma Ing. Dalibor Čmiel. Postaráme se o vše potřebné, ať už jste z Opavy, Ostravy či Nového Jičína nebo Frýdku.