Zadavatelem microsite je firma CQS z.s. Certifikace ISO 9001, 14001, 27001


Certifikát kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb.CQS – Sdružení pro certifikaci systémů jakosti získalo s účinností od 15. 07. 2013 oprávnění Ministerstva zdravotnictví provádět externí hodnocení kvality a bezpečí dle § 98 zákona 372/2011 Sb., dle prováděcí vyhlášky č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

V této souvislosti nabízí nově své služby pro lůžková zdravotnická zařízení a nemocnice:
- Certifikační audit - při splnění všech minimálních standardů uděluje certifikát kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhlášky č. 102/2012 Sb
- Situační audit - posouzení míry plnění minimálních standardů a ukazatelů a vydání zprávy o tomto plnění

Posouzení provádí nezávislý hodnotitelský tým, který splňuje požadavky uvedené v Příloze 2 vyhlášky č. 102/2012 Sb. Tým je složen z lékaře, zdravotnického pracovníka a z technicko-hospodářského pracovníka. Všichni členové hodnotitelského týmu mají znalosti z oblasti řízení kvality.

Ve zdravotnickém zařízení se posuzují následující procesy:
- Řízení kvality a bezpečí
- Péče o pacienty
- Řízení lidských zdrojů
- Zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele lůžkové zdravotní péče.

Pokud chcete zvýšit prestiž Vašeho zdravotnického zařízení, neváhejte a obraťte se na nás...

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR školení Praha - praktická implementace nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost již 25. 5. 2018. Týká se všech firem, institucí i jednotlivců. Seznamte se s ním včas!


Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity

Služby v oblasti normy ČSN EN ISO 14001:2005 - Systémy environmentálního managementu - Certifikace ISO 14001, situační audit, certifikační a recertifikační audity


Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované a kombinované audity více systémů managementu

Integrované nebo kombinované audity více systémů managementu jsou jedním ze způsobů, jak zefektivnit zavedení norem ISO ve firmách


Otevřené školení - interní auditor podle revidované normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Otevřené školení - interní auditor podle revidované normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Otevřené školení od společnosti CQS-Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Praha 9 zajistí, aby interní audity podle normy ISO 9001 a ISO 14001 byly v souladu s novým zněním této normy.


Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Certifikace ISO 9001 – audity ISO také v angličtině, němčině, ruštině

Ze široké nabídky služeb vybíráme Certifikace ISO 9001. Audity ISO probíhájí také v angličtině, němčině a ruštině.


Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace OHSAS 18001 - Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.

Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2006 pro systémy managementu bezpečnosti informací od certifikačního orgán CQS.


Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Certifikace a audity dle ISO 50001 - management hospodaření s energií

Energetický audit nebo zavedení a certifikace systému energetického managementu dle ISO 50001 mají velké firmy jako zákonnou povinnost už více než rok.


Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz - novela normy ISO 9001;2015, Praha

Kurz novela normy ISO 9001:2015 je jak již sám název napovídá věnován změnám v nejrozšířenější normě ISO 9001, které vyšly 15.září 2015.
>
>