Pásové zpracování půdy, zpracování půdy, bioplynová stanice, kukuřice, Orthman, GAEC, eroze, širokořádkové, bps, protierozníPásové zpracování půdy

Představujeme Vám zcela novou technologii pěstování širokořádkových plodin za pomoci techniky ORTHMAN

Tento způsob Vám umožní pěstovat širokořádkové plodiny na erozně ohrožených plochách; nerozdělovat velké polní celky biopásy a dalšími přerušovanými díly; snížení nákladů především na zpracování půdy a hnojiva; možnost zpracovat půdu v ideálním čase za nejlepších podmínek; snížení pracovních operací na minimum; přesné dávkování zásoby hnojiva do depa, v místě intenzivního růstu kořenů; vyhovění protierozním opatřením a to vše za současného zvýšení výnosů.

Princip a postup technologie pásového zpracování půdy:

S narůstajícím množstvím bioplynových stanic, intenzivnějšímu pěstování krmných plodin pro ŽV a celkově rozšířenějšímu pěstování širokořádkových plodin a splnění protierozních požadavků GAEC2 je potřeba zvýšit efektivitu pěstování kukuřice a dalších širokořádkových plodin.

Přicházíme s novou technologií původem z Ameriky, která všechny tyto požadavky splňuje. Principem je způsob zpracování půdy, kdy neobděláváme celou plochu, ale pouze pásky o šířce 25 cm a hloubce až do 30 cm, ve kterých aplikujeme hnojivo.
Nezpracované pásy tvoří díky své struktuře a ponechaným posklizňovým zbytkům na povrchu „houbu“ která pojme velké množství srážek, zamezí vypařování vláhy a minimalizuje riziko splavování půdy v erozně ohrožených oblastech.

Důležitým faktem je i aplikace hnojiva do zpracovaného pásku, jeho snížená dávka (protože neaplikujeme hnojivo plošně, ale pouze do úzkého pásku), tedy snížení nákladů na hnojiva a jeho maximální využití rostlinou v místech, kde jej nejvíce potřebuje, tedy v oblasti kořenového systému.

Situace v praxi:

Po sklizní předplodiny provedeme podmítku, zničíme výdrol a na podzim provedeme tuto operaci pásového zpracování půdy s cílenou aplikací hnojiva do depa. Na jaře, bez jakékoliv předchozí přípravy provedeme setí plodiny do pásků.
Samozřejmostí je použití GPS navigace a to jak při zpracování, tak i při samotném setí, aby byla zajištěna 100% přesnost pracování pouze v páscích.

Základní údaje o přínosu:

Snížení nákladů na hnojiva až o 50% -cílené dávkování do místa růstu kořenů (hnojivo se dávkuje do zpracovaných pásků, ne plošně!)

Zvýšení výnosů o 6 až 14% -intenzivní růst kořenů v optimálních podmínkách spolu s cílenou dávkou hnojiva, vyšší teplota půdy, úspora vláhy

Podíl plošně zpracované půdy je 25%

Rychlejší ohřev půdy v pásku, vyšší teplota půdy, intenzivnější růst rostliny

Nejlepší protierozní opatření –ponechání rostlinných zbytků na povrchu půdy na nezpracovaném pásu

Možnost vytvářet pásky v meziplodině (svazenka, hořčice, žito) –ještě lepší protierozní efekt

Ziskovější pěstování v suchých oblastech –zachování vláhy v půdě, rostlinné zbytky zabraňují odpaření

Pro koho je tato technologie důležitá?

Podniky, které vlastní bioplynové stanice (BPS)

Firmy s velkou živočišnou výrobou

Velkopěstitele kukuřice a dalších plodin, kteří chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu


Pro více informací, osobní setkání, nebo konzultaci technologie přímo ve Vašich podmínkách nás neváhejte kontaktovat.Zadavatelem microsite je firma CIME-M, s.r.o.Související microsite
Šrotování, výmlat obilovin, sklizeň senáží a kukuřičné siláže
Šrotování, výmlat obilovin, sklizeň senáží a kukuřičné siláže

Společnost OPAGRO s.r.o. se zabývá podpůrnou činností pro zemědělství a posklizňové činnosti v Opavě a okolí. Nabízíme šrotování, výmlat obilovin, sklizeň senáží a kukuřičné siláže.


Využijte naše profesionální služby doprava, mechanizace, opravy
Využijte naše profesionální služby doprava, mechanizace, opravy

Nabízíme jeřábové práce, dovoz a dopravu, zemědělské mechanizované služby, svářečské práce, opravy - Silyba Ústí nad Orlicí


Středisko agromechanizace ZDV Fryšták-postřiky, sklizeň, osevy
Středisko agromechanizace ZDV Fryšták-postřiky, sklizeň, osevy

Středisko agromechanizace zemědělského družstva Fryšták u Zlína nabízí tyto zemědělské práce-postřiky, sklizeň, osevy, výmlat obilovin, lisování slámy.


Zemědělské práce, traktorové práce-osev, výmlat obilovin, sklizeň na siláž
Zemědělské práce, traktorové práce-osev, výmlat obilovin, sklizeň na siláž

Středisko agromechanizace v Zemědělském družstvu vlastníků Fryšták-Zlín odvádí sezónní zemědělské a traktorové práce - osev, výmlat obilovin, sklizeň na siláž, svoz balíků.


Rostlinná a živočišná výroba, sklizňové práce
Rostlinná a živočišná výroba, sklizňové práce

Hlavní činnosti společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice je rostlinná výroba, která je zaměřená na pěstování obilovin a sklizňové práce. Také se zaměřujeme na živočišnou výrobu.