Obsluha motorové pily a křovinořezu

Obsluha motorové pily a křovinořezu
Doplnění dílčí kvalifikace – Údržba veřejné zeleně.

Profil absolventa

Absolvent programu Obsluha motorové pily a křovinořezu se seznámí s teoretickými zásadami a novými poznatky v oblasti údržby veřejné zeleně, ošetřování okrasných dřevin, zakládání a údržby trávníků a využití malé zemědělské mechanizace včetně motorových pil, získá předpoklady a základní praktické dovednosti v rámci využití, obsluhy a údržby malé zemědělské mechanizace a jednomužné motorové pily.

Absolventi získají teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti při seřizování, ovládání a práci se sekačkami, křovinořezem, motorovou pilou. To vše při dodržování základních pravidel bezpečnosti a zdraví při práci. S tím souvisí i znalost jednotlivých dřevin a termínů při jejich řezu a ošetřování, případně i složení hlavních typů travních porostů a jejich nároky na základní ošetřování.

Nové znalosti a poznatky budou pro absolventy vzdělávacího programu znamenat větší adaptabilitu a flexibilitu při hledání a získávání pracovních příležitostí v zemědělské prvovýrobě, zahradnictví, lesních hospodářstvích, na obecních úřadech, podnicích technických služeb apod.

Vzdělávací program je určen zejména pro zájemce se základním vzděláním, kteří hledají uplatnění na trhu práce a chápou nutnost získat potřebné informace pro další sebevzdělávání.

Výsledky vzdělávání

Absolvent vzdělávacího programu je schopen:
• realizovat základní způsoby ošetřování a údržby veřejné zeleně,
• rozpoznat základní kulturní druhy trav a jetelovin,
• dodržovat zásady údržby a udržovat založený trávník po dobu jeho životnosti,
• vyjmenovat a specifikovat základní sortiment okrasných dřevin,
• ošetřovat a udržovat okrasné dřeviny po dobu jejich životnosti,
• udržovat motorovou pilu při dodržení správných zásad její údržby,
• ovládat motorovou pilu s ohledem na dodržování všech zásad BOZP,
• vyjmenovat a specifikovat základní sortiment malé zemědělské mechanizace,
• ovládat křovinořez při dodržování všech zásad BOZP, dodržovat zásady jeho údržby,
• ovládat mechanizační prostředky používané při údržbě trávníků při dodržování všech zásad BOZP, dodržovat zásady její údržby.


Možnosti pracovního uplatnění absolventa
Absolvent najde uplatnění v zemědělském sektoru, v zahradnických a školkařských firmách, v lesním hospodářství, na úseku technických služeb, v podnicích zajišťujících údržbu veřejné zeleně, na obecních úřadech apod.

Délka trvání – 100 hodin (teorie 30 hodin, praxe 70 hodin)

Místo konání: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor,
Náměstí T.G.Masaryka 788
Začátek kursu: 15.4. 2013
Ukončení programu - zkouška a získání osvědčení
Cena - zdarma
Kontakt: tel.: 608 260 825, 39 899 8827

Průmyslové potrubní rozvody, prodej montážních a svářecích prací, zakázková výroba.

Průmyslové potrubní rozvody, prodej montážních a svářecích prací, zakázková výroba

Komplexní dodávka systémů pro zabezpečení Vašeho majetku.

Komplexní dodávka systémů pro zabezpečení Vašeho majetku
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
captcha

Související microsite
Akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky Pardubice, finanční gramotnost, děti a trest, kurzy

Stelma spol. s r.o.

Akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky Pardubice, finanční gramotnost, děti a trest, kurzy

Akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky Pardubice, finanční gramotnost, děti a trest, kurzy specifických poruch učení.


Tříměsíční maskérský kurz Praha - pod vedením mistra Petra Fadrhonse - Fazamakeup

Maskérská škola Praha Petr Fadrhons - Fazamakeup

Tříměsíční maskérský kurz Praha - pod vedením mistra Petra Fadrhonse - Fazamakeup

Maskérská škola v Praze vedená panem Petrem Fadrhonsem nabízí s pověřením a souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy maskérské kurzy v Praze, které se stále těší větší a větší oblibě.


Tříměsíční kurz efektů Praha - Základy a tvorba speciálních efektů

Maskérská škola Praha Petr Fadrhons - Fazamakeup

Tříměsíční kurz efektů Praha - Základy a tvorba speciálních efektů

Maskérská škola v Praze vedená uznávaným maskérem panem Petrem Fadrhonsem nabízí tříměsíční kurzy efektů, které se v poslední době stávají více a více aktuální.


Filmová a divadelní Maskérská škola - pod vedením Petra Fadrhonse

Maskérská škola Praha Petr Fadrhons - Fazamakeup

Filmová a divadelní Maskérská škola - pod vedením Petra Fadrhonse

Maskérská škola Praha je tím nejlepším místem pro každého, kdo se chce naučit vytvářet na lidských obličejích fascinující díla.


Odborná školení zaměstnanců Nové Strašecí

Jan Šlegr Rekvalifikační kurzy a školení Rakovník

Odborná školení zaměstnanců Nové Strašecí

Školení, rekvalifikační kurzy, kvalifikační oprávnění a průkazy. Odborná školení a poradenské služby, revize strojů a zařízení od společnosti Jan Šlegr ve Středočeském kraji.