Zadavatelem microsite je firma Lesprojekt Krnov s. r. o.Stavební projekce, geodetické práce, vytyčování staveb Krnov, Bruntál, Opava


Nabízíme geodetické práce:
- geometrické plány
- vytyčení pozemkových hranic
- vytyčování staveb, terénních úprav
- tvorba základních, účelových map
- zaměření, vyhledání inženýrských sítí
- výškopisy
- polohopisy.

Stavební projekce:
- dopravní stavby
- vodohospodářské stavby
- pozemní stavby.
Dodávky zavlažovacích systémů pro lesní školky.
Rekultivace skládek.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>
>