Veřejné zakázky - Rozhodovací praxe ÚOHS


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, HLAVNÍ ZMĚNY PODLE NOVELY č. 55/2012 Sb., CHYBY ZADAVATELŮ VE SVĚTLE ROZHODOVACÍ PRAXE ÚOHS

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 1 bod a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body.

Charakteristika semináře:
Podrobná prezentace zákona č. 55/2012 Sb., tzv. transparentní novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména s ohledem na hlavní změny, které tato úprava přinesla, a seznámení účastníků s nejčastějšími pochybeními zadavatelů veřejných zakázek s ohledem na rozhodovací praxi ÚOHS. Seminář je určen osobám, které se zabývají komplexní administrací zadávacího řízení.

Seminář je určen:
Cílovou skupinou jsou osoby zastupující zadavatele i dodavatele, jejichž zájmem je zákonné a efektivní zadávání veřejných zakázek. Seminář je určen zájemcům, kteří se v problematice veřejných zakázek již orientují. Pozornost bude věnována především novele zákona.

PROGRAM SEMINÁŘE:
Blok č. 1: Prezentace základních změn, které přinesla transparentní novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, snížení hranice pro postup podle zákona, rozšíření definice dotovaného zadavatele, nová úprava hodnotících kritérií, nová úprava kvalifikačních předpokladů, nové povinnosti zadavatelů před zahájením zadávacího řízení, zpřísnění podmínek pro zadávaní veřejných zakázek na stavební práce, nová povinnost uveřejnit předběžné oznámení, nová povinnost odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky, povinnost uveřejnění uzavřené smlouvy a skutečně uhrazené ceny, nové pojmy v zákoně o veřejných zakázkách – „významná veřejná zakázka, osoba se zvláštní způsobilostí, hodnotitel veřejné zakázky".
Blok č. 2: Prezentace nejčastějších chyb zadavatelů při vymezení předmětu veřejné zakázky a v průběhu zadávacího řízení s ohledem na rozhodovací praxi ÚOHS – pochybení zadavatelů při stanovení předmětu veřejné zakázky – nedostatečná specifikace předmětu veřejné zakázky, stanovení diskriminačních požadavků na kvalifikaci dodavatelů, nedostatečné vymezení obchodních podmínek, nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění.

Účastníci mohou zaměření semináře ovlivnit tím, že zašlou organizátorovi s přihláškou akce (nebo na e-mail sekurkon@sekurkon.cz) své náměty a konkrétní dotazy, na které lektor připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu semináře.

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 blok č. 1
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:00 pokračování bloku č.1
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 – 14:30 blok č. 2
14:30 – 14:45 přestávka na kávu
14:45 – 16:00 pokračování bloku č.2

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Speciální Betony 2017 - XIV. konference se zahraniční účastí - 10. - 11. října 2017 – pod záštitou ČVUT

Speciální Betony 2017 - XIV. konference se zahraniční účastí - 10. - 11. října 2017 – pod záštitou ČVUT

XIV. konferenci se zahraniční účastí na téma Speciální Betony 2017 pořádá ve dnech 10. – 11. října 2017 pořádá pod záštitou rektora ČVUT společnost SEKURKON, s.r.o.


Intenzivní týdenní kurz obchodní ruštiny pro podnikatele Praha

Intenzivní týdenní kurz obchodní ruštiny pro podnikatele Praha

Jste z Prahy, máte rusky mluvící obchodní partnery a potřebujete rychle zlepšit jazykové znalosti? Pomůže Vám intenzivní týdenní kurz obchodní ruštiny pro podnikatele pořádaný firmou SEKURKON, s.r.o.


Semináře a konference  pro firmy Praha - roční kurzy ruštiny pro podnikatele

Semináře a konference pro firmy Praha - roční kurzy ruštiny pro podnikatele

Semináře ruského jazyka na klíč a konference o stavebnictví připravujeme na míru potřebám zákazníků.


Stavební veletrh Brno 2016 - 21. mezinárodní sympozium Mosty-Bridges

Stavební veletrh Brno 2016 - 21. mezinárodní sympozium Mosty-Bridges

V roce 2016 máte možnost navštívit stavební veletrh v Brně, který hostí 21. mezinárodní sympozium Mosty-Bridges. V prvním okruhu máte možnost shlédnout a poslechnout si výklad o výstavbách, správě a údržbách mostů v České republice a ...


XVII. KONFERENCE OCELOVÉ KONSTRUKCE 2015

XVII. KONFERENCE OCELOVÉ KONSTRUKCE 2015

Konference OCELOVÉ KONSTRUKCE 2015 je pořádána ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB - TU Ostrava doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D.


Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách - seminář 21. listopadu 2017 Brno

Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách - seminář 21. listopadu 2017 Brno

Pohybujete se ve stavebnictví? Navštivte seminář na téma Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách, který pořádá dne 21. listopadu 2017 v Brně společnost SEKURKON, s.r.o.


Celoroční kurz ruštiny pro podnikatele s rodilým mluvčím - Praha

Celoroční kurz ruštiny pro podnikatele s rodilým mluvčím - Praha

Využíváte při práci ruštinu a chcete zdokonalit její úroveň a hledáte dobrý kurz ruštiny pro podnikatele? Potřebujete rozšířit slovní zásobu o slovíčka z oblasti podnikání? A nebo víte, že by se vám do budoucna obchodní ruština mohla ...


22. Mezinárodní sympozium Mosty 2017 -  program 22. mezinárodního Stavebního veletrhu IBF

22. Mezinárodní sympozium Mosty 2017 - program 22. mezinárodního Stavebního veletrhu IBF

Mosty – stavby spojující národy a generace - MOSTY 2017 Pořadatel Mezinárodního sympozia společnost SEKURKON s.r.o., Vás zve 27. - 28. dubna 2017 do Hotelu Voroněž - Křížkovského 47 v Brně.


20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2015

20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2015

SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2015
>
>