Služby v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí

Firma AMEC s.r.o. (dříve INVESTprojekt NNC, s.r.o.) se od svého založení v roce 1990 zabývá inženýrskými a konzultačními činnostmi se zaměřením na služby podnikům, investorům a státní správě v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí v České republice a státech EU.
Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandartní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how. AMEC s.r.o. je v současné době jednou z vůdčích firem v oboru EIA, s několika stovkami zpracovaných a úspěšně obhájených zakázek, a to od drobných nenáročných záměrů až po ty nejsložitější.

Nabízené činnosti:
1. EIA - posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, posudky)
2. Exportní EIA - posuzování vlivů vývozu a investic na životní prostředí
3. SEA - posuzování koncepcí z hlediska vlivu na životní prostředí
4. Ekologický outsourcing pro podniky a obce (podniková ekologie, zpracování POH, odpadové hospodářství, provozní řády)
5. Aplikovaná geologie a hydrogeologie (ekologické zátěže, sanační práce, rekultivace),
6. Geofyzikální měření nepropustnosti folií (pro provozovatele skládek a stavební firmy)
7. Zpracování žádostí o dotace z fondů EU a MMR, studie proveditelnosti, CBA
8. IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění
9. REACH - Registrace, evaluace a autorizace chemických látek
10. Hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
11. Územní plánování
12. Rozptylové studie a odborné posudky
13. Hlukové studie
14. Posuzování vlivů na veřejné zdraví a hodnocení zdravotních rizik
15. Aplikace GIS, vizualizace a mapování
16. Biologické hodnocení a krajinářské studie
17. Hodnocení vlivů na lokality NATURA 2000
18. Inventarizace zeleně

Výběr těchto činností je podrobně charakterizován v grafické příloze této nabídky. Popis ostatních služeb je možné získat na vyžádání, případně je k dispozici k dohledání na našich webových stránkách.

AMEC s.r.o. je prostřednictvím svých zaměstnanců držitelem těchto odborných osvědčení a autorizací:
- autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
- činnost odborně způsobilé osoby (OZO) ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb.
- osvědčení odborné způsobilosti pro geologické práce podle vyhlášky č. 206/2001 Sb.
- autorizace ke zpracování rozptylových studií a posudků dle zákona č. 86/2002 Sb.
- autorizace k posuzování vlivů záměrů a koncepcí na lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace k provádění biologického hodnocení lokality dle §67 zákona č. 114/1992
- osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivu záměrů na veřejné zdraví dle zákona č. 93/2004 Sb.
- akreditace systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000Zadavatelem microsite je firma 

AMEC s.r.o.Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
captcha

Související microsite
Grilované a pečené speciality - chutná a šťavnatá kolena a žebra

Řeznictví Lukáš Gebauer s.r.o.

Grilované a pečené speciality - chutná a šťavnatá kolena a žebra

Chutné a šťavnaté speciality z masa Lukáš Gebauer - řeznictví a uzenářství z Otic poblíž Opavy. Máme pro Vás různé pečené a grilované speciality, ať už jde o žebra, kolena či šunku od kosti.


Vzdělávání v uměleckých oborech, hudba, tanec, herectví, ZUŠ Blansko

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

Vzdělávání v uměleckých oborech, hudba, tanec, herectví, ZUŠ Blansko

Vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém, zpěv, hra na hudební nástroje, keramika, techniky tance vyučuje Základní umělecká škola Blansko.


Průmyslové armatury od světových výrobců, ventily, kohouty, klapky

KASEN s.r.o.

Průmyslové armatury od světových výrobců, ventily, kohouty, klapky

Průmyslové armatury do tepláren, vodáren, energetiky od předních světových výrobců, ventily, kohouty, klapky, pohony, regulátory dodává společnost KASEN s.r.o.


Spinning studio v Opavě - skupinové lekce spinningu na stacionárním kole s hudbou

PEPA sport Opava spol. s r.o. NEXT Fitnes s.r.o.

Spinning studio v Opavě - skupinové lekce spinningu na stacionárním kole s hudbou

Navštivte spinning stuido PEPA v Opavě a dejte si do těla na skupinových lekcích spinningu, které jsou doprovázený dynamickou hudbou.


Venkovní dřevěné samozavlažovací květináče - variabilní, nekonečné záhony

Wood Cité, s.r.o.

Venkovní dřevěné samozavlažovací květináče - variabilní, nekonečné záhony

Společnost Wood Cité, s.r.o. z regionu Zlínský kraj rozšířila sortiment produktů o dřevěné samozavlažovací květináče - jde o variabilní venkovní záhony, můžete si sami sestavit i nekonečné záhony.