Zadavatelem microsite je firma ArtepGeo s.r.o.


Hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, zatěžovací zkouškySpolečnost ArtepGeo s.r.o. nabízí -
Hydrogeologické průzkumy, posudky:
- pro zásak dešťových či předčištěných odpadních vod z ČOV
do horninového prostředí
- vyhledávání a vybudování zdrojů podzemních vod (studny)
- čerpací a stoupací zkoušky včetně vyhodnocení.

Geologické průzkumy:
-za účelem posouzení základových poměrů v místě stavby a
doporučení návrhu založení
-pro rodinné domy, administrativní a bytové objekty, liniové dopravní
stavby (silnice, dálnice, železnice), vodohospodářské objekty
(nádrže, protipovodňové hráze) a jiné stavby (tunely, mosty, letiště, haly…).

Pedologické průzkumy

Radonové průzkumy
Vrtné práce:
- vrtání studní
- inženýrskogeologické vrty
- vrty pro tepelná čerpadla
- dynamické penetrace

Polní zkušebnictví:

- statická zatěžovací zkouška - měření deformačního modulu a
modulu únosnosti - Edef2
- dynamická rázová zatěžovací zkouška - stanovení deformačního
modulu podloží a podkladních vrstev - Evd

Nabídka, další poskytované služby:
- konzultace, expertní posudky v oblasti:
- inženýrská geologie
- hydrogeologie
- geotechnika, geomechanika
- geotechnický monitoring
- výpočet sedání, stabilita svahů
- hodnocení těžitelnosti hornin a zemin, kontrola hutnění
- geotechnický stavební dozor
- laboratorní zkoušky zemin, hornin, vod.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Společnost ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě nabízí odborné konzultace a poradenství v oblasti geotechniky, návrhy podloží, posouzení projektů či geotechnický dozor.


Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Provádíme geologický průzkum podloží před výstavbou nebo rekonstrukcí budov a silnic v Praze i po celé ČR. Neriskujte nebezpečný sesuv či posun půdy pod budovou nebo komunikací a objednejte si služby našich odborníků z ...


Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha -  do hloubky cca 30 m

Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha - do hloubky cca 30 m

Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.
>
>