Malotřídní základní škola v Přepeřích, okres Semily

Malotřídní škola v Přepeřích poskytuje základní vzdělání pro děti na prvním stupni od 1. do 5. třídy. Součástí základní školy je školní družina a jídelna.Základní škola Přepeře v okrese Semily je malotřídní základní škola pro žáky prvního stupně. V naši škole máme tři třídy pro žáky 1. - 5. třídy.

Nabízíme žákům výtvarný a počítačový zájmový kroužek. Naše škola také pořádá v průběhu celého roku kulturní a sportovní akce.

U základní školy je zřízena školní družina, která se nachází v oddělené budově. Školní jídelna se nachází v prostorách školní družiny.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Základní škola Přepeře v okrese Semily

Základní škola Přepeře v okrese Semily

Dovolte svým dětem zažít přátelskou a rodinnou atmosféru malotřídní školy.


Malotřídní základní škola na Turnovsku, zájmové kroužky

Malotřídní základní škola na Turnovsku, zájmové kroužky

Malotřídní základní škola Přepeře na Turnovsku v okrese Semily, vzdělávání prvního stupně ZŠ, se školní družinou a bohatou nabídkou zájmových kroužků sportovní, výtvarných.