Zadavatelem microsite je firma Českomoravský svaz minipivovarů z.s.Českomoravský svaz minipivovarů

Českomoravský svaz minipivovarů hájí zájmy svých členů a šíří dobré jméno českého piva.Českomoravský svaz minipivovarů sdružuje členy ze všech částí České republiky, kteří významným způsobem ovlivňují společenský život v regionech. Šíří tím dobré jméno českého piva a slavnou tradici našeho pivovarství. Českomoravský svaz minipivovarů hájí zájmy svých členů a vystupuje nejen jako poradce, ale i silná a jednotná autorita při jednání s úřady a institucemi stejně jako při jednání se zákonodárci nad novinkami a úpravami legislativy.

Cílem Českomoravského svazu minipivovarů je mimo jiné poskytnout vzdělávací servis v širokém spektru vědomostí, týkajícího se podnikání v minipivovarech, ale také systém vzájemného vyměňování osobních zkušeností a seznamování s novinkami oboru. Svaz se také podílí na vzdělávání a přípravě budoucích sládků. V neposlední řadě poskytuje informační servis v legislativních novinkách.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY