Česká křesťanská akademie, rozvoj svobodné české společnosti, vzdělávání, přednášková činnost

Česká křesťanská akademie, z. s. je zájmové sdružení otevřené křesťanům všech církví založené v roce 1990.


Česká křesťanská akademie, z. s.
Česká křesťanská akademie je jedním z největších spolků v ČR. Jedná se o neziskové, nestátní a nezávislé sdružení občanů, které napomáhá v křesťanském duchu v rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie.

Jedná se o spolek otevřený křesťanům všech církví a každému, kdo cítí odpovědnost za šíření a také prosazování křesťanských kulturních a současně morálních hodnot ve společnosti.

V současnosti naleznete po celé České republice 76 místních skupin, dohromady s cca 1800 členy.

Mezi hlavní cíle ČKA zcela jistě patří péče o duchovní a intelektuální rozvoj, vzdělávání, dialogy mezi církvemi, vytváření center, komunikace s institucemi ve světě, ediční činnost, poradní a konzultační činnost.

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Česká křesťanská akademie, z. s. ČKA, křesťanská škola Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
Česká křesťanská akademie, z. s.
www.krestanskaakademie.cz
Adresa

Adresa

Vyšehradská 49 (klášter Emauz)
Praha 2 128 00

cka@krestanskaakademie.cz
+420 224 917 210


Najdete nás také zde:

FacebookTwitterARES
captcha