Česká křesťanská akademie, rozvoj svobodné české společnosti, vzdělávání, přednášková činnost

Česká křesťanská akademie, z. s. je zájmové sdružení otevřené křesťanům všech církví založené v roce 1990.



Česká křesťanská akademie je jedním z největších spolků v ČR. Jedná se o neziskové, nestátní a nezávislé sdružení občanů, které napomáhá v křesťanském duchu v rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie.

Jedná se o spolek otevřený křesťanům všech církví a každému, kdo cítí odpovědnost za šíření a také prosazování křesťanských kulturních a současně morálních hodnot ve společnosti.

V současnosti naleznete po celé České republice 76 místních skupin, dohromady s cca 1800 členy.

Mezi hlavní cíle ČKA zcela jistě patří péče o duchovní a intelektuální rozvoj, vzdělávání, dialogy mezi církvemi, vytváření center, komunikace s institucemi ve světě, ediční činnost, poradní a konzultační činnost.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY