Zadavatelem microsite je firma Liga vozíčkářů, z. ú.Zařazování osob s postižením do většinové společnosti, Liga vozíčkářů

Liga vozíčkářů se snaží především o zařazování osob s postižením do většinové společnosti. Pomáhá s osamostatněním osobám s tělesným či kombinovaným postižením.Pomoc se zařazením osob s postižením do společnosti pomáhá Liga vozíčkářů.

Osobní asistenci, poradnu, sociální rehabilitace, centrum denních služeb, tréninkový byt, chráněné bydlení, dopravu pro osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních pomůcek, rehabilitaci, zážitkové programy a intimní poradnu poskytuje osobám s postižením nezisková organizace Liga vozíčkářů.

Liga vozíčkářů je aktivní v celé České republice.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY