Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, I. a II. stupeň

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, příspěvková organizace poskytuje komplexní základní vzdělání pro I. i II. stupeň.Komplexní základní vzdělání pro I. i II. stupeň poskytuje základní škola v Pelhřimově na ulici Na Pražské 1543. Areál školy se skládá z budov pro I. a II. stupeň, dílen, tělocvičen, školní jídelny a školní družiny.

Škola Na Pražské ulici v Pelhřimově je škola s celodenní provozem od 6:00 do 17:00. Mimo vyučování dětem zajišťuje program školní družina. Kvalitní stravování poskytuje dětem školní jídelna.

Ve škole probíhá výuka podle podle vlastního vzdělávacího plánu „Abychom si v životě věděli rady …“

Mimo vyučování základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543 pořádá zájmové kroužky a mimoškolní akce.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY