Zadavatelem microsite je firma ADC služby, s.r.o.Likvidace nebezpečného odpadu Brno – postaráme se o odvoz a veškeré práce spojené s likvidací za vás

Potřebujete se šetrně zbavit nebezpečného odpadu? Obraťte se firmu ADC služby, ta za vás nebezpečný odpad odveze a podle určených pravidel zlikviduje.Zabýváme se likvidací nebezpečného odpadu. Naše služby nabízíme malým živnostníkům, velkých firmám a kontaktovat nás mohou i soukromé osoby. Ptáte se, co mezi nebezpečný odpad patří? Můžou to být různá lepidla, mořidla, barvy a laky, obrazovky, oleje, tuky a mnoho dalšího. Zklikvidujeme vám také zdravotnický odpad, azbest a ekologicky zlikvidujeme olejové filtry. Pro přepravu nebezpečného odpadu používáme dodávkové vozy, kontejnerové soupravy a skříňové vozy do 4, 5 t. Pokud se chcete dozvědět více informací navštivte naše webové stránky.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY