Zadavatelem microsite je firma MEDICA SEVER s.r.o. MUDr. Libor MaryškoNestátní zdravotnické zařízení Liberec, léčebná péče, pracovnělékařské služby, ordinace praktických lékařů

Nestátní zdravotnické zařízení společnost MEDICA SEVER s.r.o. se sídlem v Liberci poskytuje již od roku 1995 léčebnou péči a pracovnělékařské služby.Nestátní zdravotnické zařízení společnost MEDICA SEVER s.r.o. se sídlem v Liberci poskytuje již od roku 1995 léčebnou péči a pracovnělékařské služby. Součástí naší činnosti je péče o firemní klienty, provoz ordinací praktických lékařů pro dospělé a také péče o geriatrické pacienty v domovech důchodců. Ordinace praktických lékařů provozujeme v Karlovarském, Libereckém, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji a také v Praze. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a úzce spolupracujeme s odborníky na specializovaných pracovištích.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY