Zadavatelem microsite je firma Zemědělské družstvo KokoryZemědělské družstvo Kokory, živočišná výroba, rostlinná výroba

Na rostlinnou a živočišnou výrobu se zaměřuje Zemědělské družstvo Kokory.Zemědělské družstvo Kokory hospodaří v okrese Přerov na deseti katastrálních územích.

V rostlinné výrobě se specializujeme na pěstování ozimé pšenice, jarního ječmene, ozimé řepky, máku a kukuřice na zrno a siláž. Zbývající plochy do výměry 1700 ha orné půdy tvoří jednoleté a víceleté pícniny. Zabýváme se také pěstováním chmele. Obhospodařujeme 153ha chmelnic a jsme pouze malý krůček od prvenství největších pěstitelů chmele.

V rámci živočišné výroby se věnujeme produkci mléka a chovu hovězího dobytka. Základní stádo tvoří 260 dojnic. Každá dojnice vyprodukuje ročně cca 7 000l mléka. V Brodku u Přerova provozujeme vlastní jatka.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY