Zadavatelem microsite je firma Sušárna a.s. KratonohySušárna, ošetření, sušení, čištění a skladování rostlinných produktů, výroba krmných směsí

Společnost Sušárna a.s. Kratonohy vyrábí krmné směsi pro skot, vepře, drůbež a ryby. Zabýváme se skladováním a posklizňovou úpravou zemin a sušením rostlinných produktů.Představujeme firma Sušárna a.s. Kratonohy, která se zaměřuje na výrobu krmných směsí, krmných koncentrátů, doplňků a surovin. Neméně důležitou činností je úprava a ošetření zemědělských produktů a poskytování služeb spojených se skladováním, sušením a čištěním obilí olejnin a dalších plodin.

Výroba a prodej kompletních a doplňkových krmných směsí pro:
- vepře
- hovězí dobytek
- drůbež
-ostatní – odchov a výkrm ryb, králíků, bažantů apod.

Krmné směsi vyrábíme dle požadavků v sypké nebo granulované formě a dodáváme je buď volně nebo pytlované.

Dále naše služby zahrnují skladování a posklizňovou úpravu zrnin a také sušení (okopaniny, pícniny, dřevěná štěpka, pivovarské mláto, sušení zrnin včetně kukuřice). Zaměřujeme se i na výrobu suché cukrovky, čekanky a topinambury – speciální výrobek určený pro další potravinářské zpracování.

Máme dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti, neváhejte nás kontaktovat i s individuální poptávkou.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY