Zadavatelem microsite je firma Dankovič geodetická kancelář, s.r.o.Geodetická kancelář, geodetické práce v katastru nemovitostí, inženýrská geodézie, digitalizace, poradenství

Společnost Dankovič geodetická kancelář, s.r.o. se sídlem v Plzni se zabývá geodetickými pracemi nejen pro firmy, ale i pro jednotlivce a státní správu.Společnost Dankovič geodetická kancelář, s.r.o. se sídlem v Plzni se zabývá geodetickými pracemi nejen pro firmy, ale i pro jednotlivce a státní správu. V rámci své činnosti nabízíme geodetické práce v katastru nemovitostí (vytyčování vlastnické hranice pozemku), inženýrskou geodézii (mapování terénu, vytyčení stavby a přípojek vody, plynu a kanalizace, kdy vám dodáme kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby a inženýrských sítí včetně přípojek) a podklady pro projektování (zpracování polohopisného a výškopisného plánu a zajištění digitalizace stavu katastru nemovitosti). Samozřejmostí je také poradenství v oboru zeměměřičství.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY