Zadavatelem microsite je firma KOHOUT HASIČSKÝ SERVIS s.r.o.Požární ochrana Liberec - ochrání váš majetek a zaměstnance před ničivým požárem

Víte jak se vy nebo vaši zaměstnanci máte chovat v případě nebezpečí požáru? Ochraňte sebe a své blízké a absolvujte školení o požární ochraně.Naše společnost Kohout Hasičský servis, poskytuje služby v oboru bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochraně. Služby poskytujeme soukromým i státním organizacím. V oboru požární ochrany nabízíme velké množství služeb například:
- požární ochrana a bezpečnost práce pro právnické a podnikající fyzické osoby
- školení zaměstnanců, preventistů požární ochrany nebo zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
- vypracování dokumentace požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí a mnoho dalšího

Kompletní přehled našich služeb najdete na našich webových stránkách.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY