Zadavatelem microsite je firma M.G.P., spol. s r.o.Radioaktivní preparáty pro medicinské, výzkumné a vědecké použití - specialisté od roku 1991

Naše společnost M.G.P byla založena v roce 1991 a specializujeme se na dodávky radioaktivních preparátů pro medicínské, výzkumné a vědecké použití.Jako jedny z prvních jsme získali povolení k distribuci radioaktivních preparátů, máme povolení Státního úřadů pro jadernou bezpečnost k radiačním činnostem a také dalším činnostem spojené sním a to:

- dovoz, vývoz a distribuce otevřených radionuklidových zdrojů včetně distribuce uzavřených, s nimi i zařízení
- hodnocení vlastností URZ a zařízení s nimi, opravy a servis
- dovoz a distribuce generátorů záření určených ke kontrole zavazadel
- zajištění soustavného dohledu dohlížející osobou, provádění přípravy a také další odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti, odborné přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta
- hodnocení vlastnosti zdrojů ionizujícího záření

Kromě výše zmíněným činnostem, pořádáme také kurzy a školení. Kompletní informace najdete na našich webových stránkách.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY