Zadavatelem microsite je firma Investiční a Stavební s.r.o.Privatizace bytového fondu, poradenství, konzultace, výkup a prodej bytů před privatizací

Společnost Investiční a Stavební s.r.o. se sídlem v Brně se zabývá poradenstvím a konzultací v oboru privatizací privatizací bytového fondu, výkupem a prodejem bytů před privatizací.Bezplatné poradenství v oblasti privatizace Vám nabízí firma Investiční a Stavební s.r.o. Toto poradenství zdarma poskytujeme při privatizaci od Statutárního města Brna a Prahy, při zakládání bytového družstva či společenství vlastníků, při odkupu bytu do osobního vlastnictví přímo od města, také v případě převodu bytu do osobního vlastnictví od bytového družstva.

V případě výkupu a prodeje před privatizací nabízíme uzavření budoucí kupní smlouvy na odkoupení bytu, který jde do privatizace od nájemníka, složení zálohy na kupní cenu a uhrazení kupní ceny městu u privatizovaného bytu, uhrazení dlužných nájmů na bytech, zajištění nového bydlení u měst či družstev formou směny, zajištění nového bydlení v nájemních domech, uzavření jiných dohod s nájemníkem na základě konkrétního případu, vyplacení odstupného a úhradu nákladů na přestěhování.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY