Zadavatelem microsite je firma JUDr. Josef Lát - notářNotářská kancelář Pardubice, veškeré notářské služby, komplexní právní servis

Pardubická Notářská kancelář JUDr. Josefa Láta vám na základě dlouholeté praxe nabízí veškeré notářské služby pro obchodní společnosti, majetkové smlouvy manželů i převody majetku a nemovitostí.Notářská kancelář JUDr. Josefa Láta se sídlem v Pardubicích vám na základě dlouholeté praxe nabízí veškeré notářské služby pro obchodní společnosti, majetkové smlouvy manželů i převody majetku a nemovitostí včetně notářské úschovy peněz i listin. Dále vám nabízíme sestavení závěti a dalších dokumentů pro případ smrti. Současně nabízíme také komplexní právní servis, který spočívá například ve vypracování návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí nebo v provádění přímých zásahů do obchodního rejstříku včetně vyhotovení všech potřebných přílohových listin.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY