Soukromá základní umělecká škola Blansko, SZUŠ

Ucelené a komplexní múzické vzdělání v oboru tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém nabízí Soukromá základní umělecká škola Blansko.


Soukromá základní umělecká škola Blansko
Je vaše dítě nadané? Chcete dále rozvíjet jeho talent? Soukromá základní umělecká škola v Blansku nabízí žákům ucelené múzické vzdělání. Jsme čtyřoborová základní umělecká škola, která poskytuje kvalitní vzdělávání. Nabízíme taneční, výtvarný, hudební a literárně-dramatický směr.

V rámci tanečního oboru se zaměřujeme na současný a klasický tanec. Dále lidový, moderní, společenský tanec a také jazz dance.
Hudební výchova obsahuje hry na nástroje, sólový, komorní zpěv a pěvecký sbor.
Ve výtvarném oboru dáváme důraz na kresbu, malbu, grafiku a dekorativní činnost.
Součástí výuky dramatické výchovy je příprava představení dle věku dítěte, popřípadě výuky přednesu nebo přípravy starších dětí na školy s uměleckým zaměřením.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Přípravná estetická výchova dětí předškolního věku, ZUŠ Blansko

Přípravná estetická výchova dětí předškolního věku, ZUŠ Blansko
Přípravná estetická výchova dětí předškolního věku pro volbu oboru, výuka hudby, tance, výtvarného a literárně dramatického umění na ZUŠ Blansko.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.
www.szus-blansko.cz
Adresa

Adresa

Hybešova 240/1
Blansko 678 01

info@szus-blansko.cz
+420 516 411 355


Najdete nás také zde:

FacebookInstagramARES
captcha