Městské lesy Planá, výroba a prodej dřeva, péče o les, ochrana lesa, správa městské honitby

Městské lesy Planá zajišťují těžební a pěstební péči o les, ochranu lesa, výrobu a prodej dřeva, řeziva a paliva a správu městské honitby.


Městské lesy Planá
Představujeme Vám Plánské lesy s.r.o., které obhospodařují lesní pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) o celkové výměře 1.059, 26 ha. V rámci svých nabízených služeb se také věnujeme těžební a pěstební péči o les, ochranu lesa, výrobu a prodej dřeva, řeziva a paliva a správu městské honitby.

Dále plníme funkci vodohospodářskou, především zajišťujeme pitnou vodu pro město Planou. Také se aktivně věnujeme ochraně vodních zdrojů, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví.

Městské lesy Planá jsou tu pro Vás, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat.

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Plánské lesy s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Plánské lesy s.r.o.
www.planskelesy.cz
Adresa

Adresa

Tachovská 491
Planá 348 15

nkosi@planskelesy.cz
+420 374 798 413


Najdete nás také zde:

www.ceskaporadna.czARES
captcha