Zadavatelem microsite je firma Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži AGKMArcibiskupské gymnázium v Kroměříži, výuka cizích jazyků, přírodovědné i humanitní obory

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži poskytuje studentům kvalitní vzdělávání, výchovu a rozvoj osobnosti, úspěšné zvládání soutěží celorepublikové i mezinárodní úrovně.Představujeme Vám Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, které je církevního zaměření. Poskytujeme kvalitní vzdělávání zaměřené na cizí jazyky, přírodovědné i humanitní obory.

Díky kvalitnímu vzdělání ukončeného maturitní zkoušku, výchově a rozvoji osobnosti každého studenta, odcházejí studenti perfektně připraveni na jakýkoli typ vysoké školy.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži disponuje domovem mládeže, jídelnou, střediskem volného času a školním klubem.

Navštivte Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a dozvíte se víc.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY