Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, odborné učebny, hřiště, venkovní posilovna

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou nabízí svým žákům řadu kurzů, projektů a činností, spolupracujeme s odborníky a rodiči.Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou poskytuje žákům základní vzdělání od 1. až do 9. stupně. Dětem se dostane vzdělání od vynikajících učitelů, kteří se i nadále vzdělávají a své znalosti s radostí předávají dál. Školní rok nabízí řadu kurzů, projektů a činností napříč všemi ročníky. Mnohé z nich chystáme sami, spolupracujeme s odborníky, významně nám pomáhají rodiče a naši žáci.


Základní škola má k dispozici dobře vybavené kmenové třídy a také řadu odborných učeben jako knihovnu, učebnu přírodovědných předmětů, chemickou laboratoř, jazykovou učebnu, učebnu informačních technologií, výtvarnou učebnu či hudebnu. Žáci mají k dispozici dále moderní tělocvičnu, hřiště a venkovní posilovnu. Naše mateřská škola se nachází v horském prostředí s čistým vzduchem a krásnou přírodou.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY