Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory Brno

Sociálně aktivizační služby ambulantní a terénní služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům ohroženým sociálním vyloučením.Představujeme Vám Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno, který svoji činnost zaměřil na rozvoj zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit, které vedou k rozvoji, nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností zamezujících sociálnímu vyloučení. Náš Svaz tělesně postižených v Brně se aktivně podílí na udržení osobních a sociálních dovedností a schopností osob se zdravotním postižením a seniorů.

Aktivizační služby Brno:
- ergoterapie
- tvořivá setkání
- muzikoterapie
- plavání
- cvičení

Neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu v naší kanceláři na ulici Mečová, Brno.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Sociální služby pro tělesně postižené občany, Brno

Sociální služby pro tělesně postižené občany, Brno

Sociální a terapeutická činnost pro tělesně postižené občany, poradenství, doprovod na úřadech, zajištění práv, volnočasové aktivity zajišťuje Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Brno.