Zásobování vodou, čištění a odvádění odpadních vod pro obce a zařízení

Odvádění, čištění odpadních vod a komplexní zásobování vodou pro sdružené obce a města zabezpečuje Dobrovolný svazek vodovodů a kanalizací z Boskovic.


Zásobování vody pro města obce
Dobrovolný svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí se sídlem v Boskovicích zabezpečuje profesionální zásobování vody, čištění a odvádění odpadních vod pro sdružená zařízení ve svazku.

Mimo jiné rozvíjíme komplexní vodárenské soustavy, kanalizace a čistírny napříč členskými obcemi. K dispozici máme cca 199 jímacích objektů o vydatnosti 366l/s a 133 vodojemů, které slouží jako hlavní vodní zdroje.

Podle platných předpisů zajišťujeme kvalitu vodu (také pro zařízení mimo svazek), stanovujeme vodné a stočné, ale také řešíme zásobování vodou pro všechny obce na základě smluvní dohody. Čerpání vodní zdrojů zajišťujeme vždy s ohledem na maximální ochranu životního prostředí.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Zajištění kvality dodávané vody, čištění a odvádění odpadních vod

Zajištění kvality dodávané vody, čištění a odvádění odpadních vod
Kvalitní zásobování a dodávání pitné vody, úprava vod, stanovení vodného a stočného, čištění a odvádění odpadních vod, správu sítí vykonává Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice
WEBOVÁ STRÁNKA
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice
www.svazek-boskovice.cz
Adresa

Adresa

17.listopadu 138/14
Boskovice 680 01

tioka@svazekvak.cz
+420 516 452 527


Najdete nás také zde:

ARES
captcha