Zadavatelem microsite je firma Mateřská škola Mufánkov, s.r.o.Mateřská škola Mufánkov Praha, podpora samostatnosti, celostní učení, partnerský přístup

V mateřské školce Mufánkov v Praze je hlavním cílem vytvoření kvalitního, příjemného a především připraveného prostředí pro celkový rozvoj dětí.Mateřská škola Mufánkov, s.r.o. Praha

Mateřská škola Mufánkov z Prahy poskytuje žákům předškolní vzdělání formou montessori. Naše mateřská školka si zakládá na partnerském přístupu, vedeme děti k samostatnosti, využíváme celostního učení a dětem umožňujeme možnost volby. Skupina dětí je věkově smíšená, což vede děti k lepší spolupráci i k rozvoji sociálních vztahů. Mateřská škola Mufánkov vytvořila pro Vaše děti příjemné a bezpečné prostředí.
Rádi v naší Mateřské škole Mufánkov v Praze přivítáme další předškoláky.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY