Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín, vzdělání pro první stupeň od 1. do 5. třídy

Naše základní škola a mateřská škola v Kostelci nabízí předškolní a základní vzdělání pro první stupeň od 1. do 5. třídy.Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín poskytuje žákům základní vzdělání od 1. až do 5. stupně. Školu naleznete přímo v centru obce a je vymezena pro spádovou oblast Obec Kostelec. Žákům základní a mateřské školy je dostupná ze všech přilehlých směrů. Dětem se dostane vzdělání od vynikajících učitelů, kteří se i nadále vzdělávají a své znalosti s radostí předávají dál.

Rádi v naší Základní škola a mateřská škola Kostelec, okres Hodonín přivítáme další žáky.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY