Střední zemědělská škola Písek, agropodnikání, obor ekologie a životního prostředí, maturita

Střední zemědělská škola v Písku se od svého založení v roce 1870 podílí významně na vzdělávání odborníků v regionu.Střední zemědělská škola, Písek

Střední zemědělská škola v Písku se významně podílí na vzdělávání chlapců a dívek, které má v praxi univerzální uplatnění. Pro výuku odborných předmětů jsou ve škole velmi dobře vybavené odborné učebny a laboratoře, škola je připojena na internet, učebny s počítači jsou volně přístupné studentům školy. Studium je čtyřleté zakončeno maturitou.

Obory vzdělání:
- agropodnikání
- ekologie a životní prostředí

Chcete studovat ekologii a životní prostředí? Zajímáte se o ochranu živočichů a rostlin nebo obnovu krajiny? Pojďte studovat Střední zemědělskou školu v Písku.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY