Zadavatelem microsite je firma TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o.Výroba měřicích zařízení, měření teplot termosondami Kladno, stanovení fyzikálních veličin a tlaku

Společnost TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o. zajišťuje výrobu měřicích zařízení a dodávky služeb v oblasti měření extrémních teplot pro hutní a slévárenské provozy.Představujeme Vám firmu TERMOSONDY Kladno, spol. s r.o., která svoji činnost zaměřila na výrobu měřicích zařízení jako jsou měřicí sondy pro hutní provozy, speciální sondy, termoelektrické snímače teploty a odporové snímače teploty.

Termosondy jsou schopny měření teploty taveniny a stanovení aktivity kyslíku, měření teplot a stanovení dalších fyzikálních veličin v roztavených kovech. Dále se používají i v dalších provozech s procesy vyžadující přesné měření a regulaci v oblasti vysokých teplot.

Pokud Vás naše výroba měřicích zařízení či termosondy zaujaly, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Dělnická 81, Kladno.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Měřicí přístroje pro měření extrémních teplot - Termosondy Kladno

Měřicí přístroje pro měření extrémních teplot - Termosondy Kladno

Termosondy Kladno, spol. s.r.o. se zabývají výrobou měřících přístrojů pro měření extrémních teplot. Nabízíme kalibraci a validaci teploty, tlaku i elektrických veličin v akreditované laboratoři.