Preventivní péče a pomoc pro osoby se sluchovým postižením

Poskytování pomocných sociálních služeb pro osoby se sluchovým omezením, nabídka tlumočnické pomoci, začleňování neslyšících do normálního života, půjčovna kompenzačních pomůcek.


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. v Ústeckém kraji
Máte ve svém blízkém okolí osobu nebo příbuzného se sluchovým omezením? Nebo dokonce vy samotní máte poruchu sluchu? Naše nezisková organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. v rámci Ústeckého kraje podporuje a pomáhá všem, kteří májí o naši podporu zájem.
Svým zákazníkům nabízíme širokospektré služby, mohou využívat pomoci v oblasti tlumočnických služeb, vzdělávání, organizace projektů zaměřených na prevenci. Nabízíme kvalitní poradenskou činnost. Organizujeme různá kulturní setkání a akce. Mezi doplňkovou službu řadí půjčování různých kompenzačních pomůcek, jako jsou např. sluchadla, komunikátory nebo FM systémy. V rámci sociální rehabilitace učíme neslyšící či nedoslýchavé vést kvalitní život, začlenit se do společnosti a umět se pohybovat v dnešním světe.
Naše krajská pobočka sídlí v Mostě. V rámci Ústeckého kraje naleznete střediska v následujících městech, Děčín, Louny Ústí nad Labem a Teplice.

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
www.snncr.cz
Adresa

Adresa

K. H. Borovského 1853
Most 434 01

koukmost@seznam.cz
+420 777 062 280


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha