Výzkum a vývoj vojenské techniky Brno, zkušebna materiálů, analýzy jakosti materiálů a výrobků

V naší zkušebně materiálů provádíme analýzy podle požadavků zákazníka, zkoušky znaků jakosti materiálů a výrobků a poradenskou činnost.


Výzkum a vývoj vojenské techniky Brno, zkušebna materiálů
Představujeme Vám Vojenský výzkumný ústav, s. p. v Brně, který svou činnost zaměřil na výzkum, experimentální vývoj a inovaci pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních oblastech odborné působnosti.

Zkušebna materiálů disponuje přístroji, které zjišťují analýzu obrazu, měření mikrotvrdosti, studium únavy kovů, zkoušky tahem a tlakem, hodnocení mikročistoty, velikosti zrna a mnoho dalšího.

Vojenský výzkumný ústav, s. p., služby:
- metalografie
- rastrovací elektronová mikroskopie
- metody rtg. prvkové analýzy
- mechanické zkoušky
- makroskopická dokumentace
- měření drsnosti
- speciální metody a techniky

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Vojenský výzkumný ústav, s. p. výzkum a vývoj vojenské techniky
WEBOVÁ STRÁNKA
Vojenský výzkumný ústav, s. p.
www.vvubrno.cz
Adresa

Adresa

Veslařská 337/230
Brno - Pisárky 637 00

vvu@vvubrno.cz
+420 543 562 101


Najdete nás také zde:

ARES
captcha