Základní škola a mateřská škola Černotín, počítačové učebny, kroužky, školní družina, angličtina

Naše škola poskytuje komplexní základní vzdělání pro první až pátou třídu základní školy, předškolní vzdělání v mateřské školce.Základní škola a mateřská škola Černotín, příspěvková organizace

Žákům poskytneme základní vzdělání pro první až pátou třídu. Ve školní družině si žáci odpočinou nebo si užijí plno zábavy při řízených či spontánních aktivitách přímo v herně. Děti mohou navštěvovat kroužky - počítačový, výtvarně keramický, pohybové hry, angličtinu hrou a zdravotnický. Každé pondělí probíhá kroužek náboženství.

Škola disponuje jídelnou, počítačovou učebnou, hernou, hřištěm. Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky MŠ i ZŠ, zaměstnance a cizí strávníky.

Sídlíme na adrese Černotín 56, okres Přerov.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY