Všeobecné základní vzdělávání pro nadané i handicapované děti

Devítiletá Základní škola Jana Wericha v Praze 6 poskytuje kvalitní vzdělávání pro nadané děti i děti se speciálními výukovými potřebami – s dyslexií či s tělesným postižením.


Základní vzdělávání Praha 6
Pokud vybíráte vhodnou základní školu pro své ratolesti a bydlíte v Praze 6 či jeho okolí, tak neváhejte a přihlaste jej do naší Základní školy Jana Wericha.
Nabízíme všeobecné základní vzdělání od první do deváté třídy. Žáci se již od první třídy učí cizí jazyk a po dvou letech se je tato výuka rozšířena.
U nás mohou studovat jak nadprůměrně nadaní jedinci, tak i děti s vývojovými odlišnostmi či handicapem. Ke všem žákům přistupujeme individuálně dle jejich potřeb a možnostem.
Součástí školy je školní družina, jídelna, knihovna a vnitřní i venkovní sportoviště. Máme zde i školní poradenské pracoviště s odbornými výchovnými poradci, metodiky prevence a psychology.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 6

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 6
Základní škola Jana Wericha v Praze-Řepích se zaměřuje jak na žáky nadprůměrně nadané, tak i na žáky jistým způsobem handicapované. Klademe důraz na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žáka.

Základní škola Jana Wericha – všestranné vzdělání pro nadané i handicapované děti

Základní škola Jana Wericha – všestranné vzdělání pro nadané i handicapované děti
Základní škola Jana Wericha v Praze 6 je zaměřena na výuku a vzdělání dětí s přihlédnutím k individuálním potřebám každého žáka.

Základní škola Praha 6 - výuka respektující speciální vzdělávací potřeby žáků

Základní škola Praha 6 - výuka respektující speciální vzdělávací potřeby žáků
Vybíráte základní školu pro své dítě? Výuka Základní školy Jana Wericha v Praze 6 respektuje potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, handikepem nebo nadprůměrnou inteligencí.

Všestranný a harmonický rozvoj žáka v Základní škole Jana Wericha v Praze

Všestranný a harmonický rozvoj žáka v Základní škole Jana Wericha v Praze
Základní škola Jana Wericha v Praze podporuje všestranný a harmonický rozvoj žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem znevýhodněných.
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Základní škola Jana Wericha cizí jazyky, tělesná výchova Praha 6
WEBOVÁ STRÁNKA
Základní škola Jana Wericha
www.zs-jana-wericha.cz
Adresa

Adresa

Španielova 1111/19
Praha 6 - Řepy 163 00

info@zs-jana-wericha.cz
+420 235 314 362


Najdete nás také zde:

ARES
captcha