Zadavatelem microsite je firma AQ-Service, s.r.o.Odběr vzorků biologických složek, sledování a hodnocení ekologického stavu vod Brno, analýzy

Odběr vzorků biologických složek, sledování a hodnocení ekologického stavu vod Brno, testování, měření a analýzy v oblasti životního prostředí.Představujeme Vám firmu AQ-Service, s.r.o. Brno, která svou oblast činnosti zaměřila na vývoj a výzkum v oblasti životního prostředí včetně ekologie a přírodních věd.

Zajišťujeme odběr vzorků biologických složek pro sledování a hodnocení ekologického stavu vod. Dále pak zajišťujeme výběr, ověření a vlastní sledování a hodnocení sítě referenčních lokalit pro biologické složky ekologického stavu a
metodickou podporu a vedení laboratorních pracovníků správců toků v oblasti zavádění a provozování moderních metod biomonitoringu. Naší činností je i
vyhodnocení dosavadních programů biomonitoringu.

Neváhejte se na naší firmu AQ-Service, s.r.o. Brno obrátit. Rádi Vám pomůžeme s technickým poradenstvím v oblasti životního prostředí, se vzorkováním i s následným hodnocením stavu vod a ryb.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY