Zadavatelem microsite je firma Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.Vodohospodářské služby Chrudim, monitoring, průzkumné práce, domovní čistírny odpadních vod

Vodohospodářské služby Chrudim, monitoring, průzkumné práce, domovní čistírny odpadních vod, hydrogeologický průzkum, výroba jímek a septiků.Představujeme Vám firmu Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. Chrudim, která provádí sanace zemin a vod, odstranění staré ekologické zátěže, sanace skládek, monitoring, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace.
Dále zpracováváme ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum a průzkumné práce.

Dle požadavků jsme schopni vyrobit domovní čistírny odpadních vod, odlučovače, nádrže, filtry, plastové jímky, lapáky tuku, plastové septiky, vodoměrné šachty a čiřiče vody.

Pokud Vás naše služby či produkty zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY