Vodohospodářské služby Chrudim, monitoring, průzkumné práce, domovní čistírny odpadních vod

Vodohospodářské služby Chrudim, monitoring, průzkumné práce, domovní čistírny odpadních vod, hydrogeologický průzkum, výroba jímek a septiků.


Čistírna odpadních vod Chrudim
Představujeme Vám firmu Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. Chrudim, která provádí sanace zemin a vod, odstranění staré ekologické zátěže, sanace skládek, monitoring, průzkumné práce, realizujeme úpravny vody, vodovody, kanalizace.
Dále zpracováváme ekologické audity, optimalizační studie, provádíme také hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologický průzkum a průzkumné práce.

Dle požadavků jsme schopni vyrobit domovní čistírny odpadních vod, odlučovače, nádrže, filtry, plastové jímky, lapáky tuku, plastové septiky, vodoměrné šachty a čiřiče vody.

Pokud Vás naše služby či produkty zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat.

Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
www.ekomonitor.cz
Adresa

Adresa

Píšťovy 820
Chrudim 3 537 01

ekomonitor@ekomonitor.cz
+420 469682303-5


Najdete nás také zde:

ARES
captcha