Zadavatelem microsite je firma Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.Technické služby Kutná Hora, přistavení velkoobjemových kontejnerů, odvoz odpadků, likvidace

Technické služby Kutná Hora, přistavení velkoobjemových kontejnerů, odvoz odpadků, likvidace černých skládek, odvoz tříděného odpadu.Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Staráme se o čistotu našeho města po celý rok včetně správy a údržby města i údržby majetku. Zajišťujeme čištění komunikací a veřejných prostranství v Kutné Hoře a místních částech pomocí výkonných zametacích strojů s ručním dočišťováním.

K činnostem města Kutná Hora patří čištění venkovních komunikací a prostranství firem, údržba dětských a sportovních hřišť, rekultivace skládek a úklid černých skládek. Dále se jedná v případě potřeby o dovoz užitkové vody cisternovým vozidlem nebo odvoz odpadků z odpadkových košů, odvoz střepů bílého, barevného skla z kontejnerů a svoz rostlinného odpadu od obyvatel města.

Samozřejmostí je také přistavení velkoobjemových kontejnerů na různé druhy odpadů včetně jejich odvozu na skládku.

Pokud Vám můžeme pomoci či si chcete objednat naše služby, kontaktujte naši společnost Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., rádi Vám pomůžeme.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Technické služby občanům, firmám a obcím Kutná Hora

Technické služby občanům, firmám a obcím Kutná Hora

Poskytujeme služby městu Kutná Hora, okolním obcím, firmám a občanům.


Technické služby, péče o městskou zeleň, správa hřbitovů, údržba ...

Technické služby, péče o městskou zeleň, správa hřbitovů, údržba ...

Péči o městskou zeleň, parky, zahrady, správu hřbitovů, údržbu komunikací, chodníků, osvětlení, odvoz odpadu vykonává firma Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.


Správa hřbitovů Kutná Hora - Údržba hrobů, úprava, ošetření hrobního ...

Správa hřbitovů Kutná Hora - Údržba hrobů, úprava, ošetření hrobního ...

Nabízíme hřbitovní služby včetně správy, údržba, úprava, ošetření hrobního příslušenství - Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.