Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, maturitní zkouška

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, maturitní zkouška, čeština pro cizince, intenzivní výuka španělského jazyka, studium vybraných předmětů ve španělštině.Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava

Naše škola poskytuje žákům všeobecné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky poskytuje výuku anglického jazyka pro děti 10 - 15 let, češtinu pro cizince, kurzy anglického a španělského jazyka zakončené státní jazykovou zkouškou.

Studenti se u nás mohou zdokonalit v souladu se školním vzdělávacím programem, který jim umožní buď se lépe uvést na trhu práce nebo je připraví na další studium daného oboru na vysokých školách.

Škola disponuje jídelnou, tělocvičnou, venkovním sportovním areálem, moderními PC učebními, přírodovědnou posluchárnou a laboratořemi.

Sídlíme na adrese Hladnovská 1332/35, Ostrava.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY