Poskytovatel základního vzdělání, okres Brno – venkov

Nejlepší základní vzdělání se spoustou aktivit pro děti do 5. třídy – Základní škola a mateřská škola Syrovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace.Naše škola zajišťuje vzdělání dětem předškolního a školního věku, a to až do ukončení 5. třídy základní školy. Důraz klademe na poctivou přípravu našich žáků a usnadňujeme jim přechod do okolních škol, které zajišťují i druhý stupeň základního vzdělávání.
Našim dětem zajištujeme už od předškolního věku kvalitní program spojený s mnoha kroužky a poznávacími výlety. Školáci se pak mohou zdokonalovat také v jazykových dovednostech a navštěvovat mimo povinné docházky také několik zájmových a sportovních kroužků. Náš učitelský sbor dbá na neustálé přijímání nových trendů v základním školství a následné vzdělávání. Mimo to využíváme také evropských dotací za účelem zkvalitnit naši výuku, pořizovat pravidelně nové vybavení tříd a pořádat pro naše žáky naučně-vzdělávací pobyty.
Základní škola a mateřská škola Syrovice, to je kvalitní výuka a utváření zdravých vztahů pro Vaše děti.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY